...

Aanleiding is de opening van een afhaalpunt voor pakjes (MondialRelay) in een dorpsapotheek in het Waalse Gouy-Lez-Pieton (deelgemeente van Courcelles, in de provincie Henegouwen). De apotheker in kwestie, Laurent Staquet, wil op die manier zijn dorpsapotheek leefbaar houden. Een collega uit het nabijgelegen Chapelle-Lez-Herlaimont is het niet eens met dit initiatief en diende een klacht in bij het Geneesmiddelenagentschap. Dit soort activiteit kan de volksgezonheid schaden en is niet op zijn plaats in een officina, argumenteert hij. Gedoemd om te verdwijnen"Om de concurrentie met de online verkoop aan te kunnen, moeten we diversifiëren", vindt Laurent Staquet van zijn kant. De petitie die hij lanceerde om zijn standpunt te verdedigen, behaalde intussen al meer dan 500 handtekeningen. "Al tien jaar lang probeer ik diensten te ontwikkelen ten gunste van mijn patiënten. Het beroep van apotheker evolueert enorm, en als je je klanten geen nieuwe diensten aanbiedt, ben je gedoemd om te verdwijnen, zoals jammer genoeg al voor heel wat apotheken het geval is."Hij merkt op dat zowat de helft van de pakjes die hij in zijn afhaalpunt ontvangt afkomstig zijn van online apotheken zoals Medimarket, Newpharma, Pharmaline... "Die ketens mogen geneesmiddelen opsturen naar gelijk welk afhaalpunt, zonder enige controle op de stockageruimte of de temperatuur en ik zou geen gesloten pakje mogen overhandigen van achter mijn toonbank ? De overleving van de zelfstandige dorpsapotheken hangt af van dit soort dienstverlening, meer advies, meer kortingen, een grotere toegankelijkheid, meer beschikbaarheid en een luisterend oor", klinkt het.Geen beroep zoals een anderDeze discussie leidde tot een reactie van de groep MR in de Kamer: "Dit geval illustreert de noodzaak om het vrije initiatief te ondersteunen in het belang van de duurzaamheid van deze beroepsgroep die evolueert en zich dient aan te passen.""Apotheker Laurent Staquet respecteert het wettelijke kader van de officina-apotheek. Het Fagg heeft na inspectie bevestigd dat de zelfstandige apotheker de geldende regels naleeft. Apotheker is geen beroep zoals een ander. Een officina-apotheek is geen handelszaak en de patiënt kan er rekenen op de erkende expertise van de apotheker. Het afhaalpunt, in een van de officina afgescheiden lokaaltje, is dan ook een ernstige bijkomende service", benadrukt de MR."De situatie van Laurent Staquet wijst op de noodzakelijke steun en respect die de zelfstandige apothekers nodig hebben tegenover de grote apotheekgroeperingen en -ketens. Zonder de enen tegen de anderen op te zetten, maar zonder de actievrijheid van de zelfstandigen in te perken en met respect voor de geldende regels", zegt volksvertegenwoordiger Caroline Taquin. Minister ondervragen"Ik zal daarom bij aanvang van het parlementaire jaar de minister van Volksgezondheid hierover ondervragen", voegt ze nog toe. "Er is nood aan ondersteuning gezien de evolutie van de toegankelijkheid van gezondheids- en parafarmacieproducten (online aankoop, verkoopoppervlakte, omstandigheden qua ontvangst, stockage en verdeling van de producten,...). Er moet een antwoord komen op de volgende vragen: welke garanties zijn er aangaande de transit, de verzending en de aflevering van geneesmiddelen en gezondheidsproducten? Welke diversiteit aangaande de online service en verkoop? Welke controle?"