...

Het zwaard van Damocles is ook in Frankrijk aanwezig waar op allerlei terreinen wordt gezocht naar besparingen. De schatkist en de overheid krijgen echter de violen moeilijk gestemd als het over de hervorming van de Franse gezondheidszorg gaat. De Senaat heeft tientallen amendementen op de originele tekst ingediend - wat vooral te maken heeft met de nieuwe samenstelling van de Senaat die veel linkser is geworden - en de bal ligt nu opnieuw in het kamp van de Assemblée. Vergoeding hersteld De impasse tussen de twee officiële instanties heeft de Franse apothekers kippenvel bezorgd. Ze zagen immers de vernieuwing van het systeem van hun honoraria bijna aan hun neus voorbijgaan. Die vernieuwing, samengevat in het artikel 39, is een blauwdruk van ons Belgisch systeem. De Senaat had het al afgeschreven, maar het nieuwe honorarium is uiteindelijk wel opnieuw opgevist door een amendement dat door een afgevaardigde van de Commissie Sociale Zaken is ingediend. De zware opdracht ligt nu weer in handen van de PLFSS. Als er zich geen nieuwe hindernissen opwerpen, dan zou het plan door de regering François Fillon begin december moeten in gang gestoken worden. Nieuwe marge voor grossisten Maar ook bij de groothandelaars-distributeurs is er weinig om vrolijk van te worden. De aanpassingen die aan hun marge werden doorgevoerd worden door de Kamer van syndicale afgevaardigden van de farmaceutische nijverheid (CSRP) als een 'gemiste kans' gezien. Volgens de CSRP zal deze nieuwe marge - die in werking treedt vanaf 1 januari 2012 - de schade weliswaar beperken, maar de nieuwe belastingen die in de nieuwe wet ingeschreven staan, zullen dat positieve effect eigenlijk tenietdoen. De CSRP schat dat de nieuwe maatregelen de groothandelaars-distributeurs 40 miljoen euro zullen kosten en zelfs 60 miljoen euro tegen het einde van 2012.