...

Het is een understatement om te zeggen dat er nog een aantal onduidelijkheden moeten worden rechtgezet en de studenten maken zich meer dan ongerust. "Al lijkt het er toch op dat er heel langzaam positief nieuws doorsijpelt. Zeker als we de toestand met enkele weken geleden gaan vergelijken", zegt Pieter Buntinx die net zijn eerste - bezoldigde - jaar van de opleiding ziekenhuisapotheker achter de rug heeft. Prefinanciering Onduidelijkheid troef dus, want ook een wettelijk kader voor de verdeling van het beloofde budget ontbrak. Wie zou het geld krijgen en wie zou beslissen wat ermee zou gebeuren? Kortom, als er al geld opzij was gezet, dan ontbrak het wettelijke kader om het ook toe te wijzen. Maar ondertussen hadden de ziekenhuizen al aan prefinanciering gedaan. Een paar ziekenhuizen lieten dan ook enkele maanden geleden aan dit blad weten dat die prefinanciering zonder garantie op terugbetaling een heikele kwestie zou worden. Overgangsfase "Wat wij nu gaan doen - de opleiding terugbrengen naar twee jaar - is voor ons een overgangsfase. Het blijft echter onze bedoeling zo spoedig mogelijk een degelijke opleiding van drie jaar uit te werken, maar blijkbaar zal dat toch meer geleidelijk moeten gebeuren en moeten gepaard gaan met meer overleg met alle betrokkenen, overheid, ziekenhuisdirecties en universiteiten", zegt de decaan. "Pas als we heel duidelijk wettelijk vastgelegde erkenningsnormen hebben voor deze opleiding, kunnen we concreet verder werken. Want ook voor die erkenningsnormen hebben we de goedkeuring van de overheid nodig, en die is er momenteel ook nog niet", besluit Alfons Verbruggen. Franstaligen Voor de Franstalige opleiding ziet het plaatje er enigszins anders uit. Voor de studenten die vorig jaar de (driejarige) opleiding hebben aangevat, is de situatie vergelijkbaar met die van de Nederlandstalige studenten: ze zullen hun (bezoldigde) studie na twee jaar afronden. "Voor de generatie studenten die nu aan de opleiding begint, is niets echt duidelijk", zegt Céline Van Wetter, tweedejaarsstudente ziekenhuisfarmacie aan de UCL. "Ofwel worden het twee jaar en het tweede betaald, ofwel terug een programma van drie jaar dat dan zou hervormd worden." Hoe die hervorming eruit zou zien, is vooral een kwestie van gokwerk en koffiedik kijken. Het eerste academische jaar zou - net zoals in Vlaanderen - onbezoldigd zijn. Het tweede en het derde jaar bezoldigd, maar de subsidies dekken slechts een halftijdse financiering. Wie zal opdraaien voor de andere helft, ligt nog niet vast en maakt deel uit van gesprekken en onderhandelingen.