...

De ziekenhuisapothekers die nu al één jaar van de driejarige opleiding ziekenhuisapotheker achter de rug hebben, zijn heel erg ongerust. Ze hebben dan ook besloten om gezamenlijk - met alle universiteiten, Franstalig en Nederlandstalig - een open brief aan minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx te sturen. "Wij hopen dat we een officieel antwoord krijgen en dat de ziekenhuizen die nu gezorgd hebben voor de prefinanciering hun (achterstallige) financiering krijgen", zegt apr. Pieter Buntinx, ziekenhuisapotheker in opleiding (KULeuven) en een van de ondertekenaars van de onderstaande open brief. "Begin van dit academiejaar hadden we al problemen omdat sommige ziekenhuizen vonden dat ze onvoldoende garanties kregen. De erkenningscommissie heeft die garantie toen gegeven. Maar de financiering blijft uit en de ziekenhuizen zijn er toch niet gerust in. Ze dreigen niet alleen om geen nieuwe contracten meer aan te gaan, maar sommige ziekenhuizen denken er zelfs aan om bestaande contracten niet te verlengen. Dat zou catastrofaal zijn."