...

Op naar de lokale dokter waar ze werd ontvangen door de verpleegassistent. De dokter had echt geen tijd, maar de verpleegassistent zou zich informeren... waarop zij - die verpleegassistent - een voorschrift schreef (!) en met de patiënt meegaf. In heel het traject zagen ze geen flardje van een doktersjas. Logisch gevolg: het koppel is toch voor alle zekerheid maar naar België teruggekeerd. Voor ons lijkt deze aanpak hallucinant, de Nederlanders zijn er al lang mee vertrouwd.... En ze steken dan ook enthousiast de Belgische grens over als ze iets ernstig aan de hand hebben.Het is een vrij extreem voorbeeld, want de slinger slaat ook de andere kant uit. We gaven eerder al het voorbeeld van de vingerprik bij diabetici waar de patiënt - in de strikte toepassing van de wet - naar het ziekenhuis voor zou moeten. Of neem nu het griepvaccin. Griep kost de maatschappij elk jaar weer handenvol geld. Neen, niet diegenen die eraan overlijden, dat is vooral menselijk ontzettend erg. Wel diegenen - vooral ouderen - die in het ziekenhuis belanden en daar vaak relatief lang moeten blijven, en diegenen die een week niet kunnen gaan werken omdat ze met koorts in bed liggen... Om nog niet te spreken over de ouders die grieperige kindjes niet in de crèche kunnen laten en verplicht vakantie moeten nemen om hun kroost op te vangen om uiteindelijk zelf ziek te worden. U kent deze verhalen. Elke winter opnieuw komt u ze in uw officina tegen.Als we dus gezondheidswinst willen maken en economisch verlies willen vermijden, dan moeten we er zoveel mogelijk mensen aan herinneren dat vaccineren een goede optie is. Een arts is daarbij een goed aanspreekpunt, maar daarmee bereik je veel te weinig mensen. De apotheker is een veel beter idee. En je moet het in deze drukke en hectische tijden vooral eenvoudig maken. Eerst naar de dokter, dan naar de apotheker en dan weer naar de dokter is onaanvaardbaar, ook naar de gezondheidszorg toe. Een eerste stap zou kunnen zijn dat de apotheker aan patiënten met een GFD zonder voorschrift het griepvaccin kan afleveren. Spaart al de helft van wachttijd in het dokterskabinet en de helft van het doktershonorarium uit. Een stap verder zou zijn dat de apotheker zelf kan vaccineren... Maar of artsen dit (lucratieve) element uit hun takenpakket zouden willen doorgeven, valt te betwijfelen. Bij een rondvraag van 'de Apotheker' twee jaar geleden bleek bovendien dat ook niet alle apothekers vragende partij zijn.