...

Initiatiefnemer van dit project is dokter Noyens van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Met het proefproject wil hij therapeutische hardnekkigheid bestrijden en patiënten bewust maken van alternatieven voor dure operaties. Hij moedigt huisartsen, rusthuizen en de dokters in zijn eigen ziekenhuis aan om zeer snel het onderwerp bij patiënten aan te halen. Eigenlijk al op een moment dat de vraag naar zorgplanning rond het levenseinde niet meteen aan de orde is. Zo worden patiënten niet met moeilijke en emotioneel zware keuzes geconfronteerd als ze al met een levensbedreigende ziekte worden geconfronteerd. De patiënten krijgen daarom de mogelijkheid om, eventueel samen met een deskundige, een document in te vullen waarin staat wat zij zelf nog willen als hun toestand ernstig wordt. De Genkse rusthuizen zijn al op het project gesprongen en in het ZOL zelf wordt het document ook ingeburgerd op de hart- en longafdeling. Een op de vijf hartpatiënten heeft trouwens al dergelijk papier ingevuld.