...

De apotheker is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de TpE. Facturen die niet volgens de regels van de TpE worden opgemaakt, worden vanaf 1 oktober 2015 niet langer door de verzekeringsinstellingen aanvaard. Het is vanzelfsprekend dat apothekers die vroeger TpE kunnen uitvoeren, dat ook moeten doen. Eind mei zal Zorgnet Vlaanderen, samen met APB, de belangrijkste knelpunten op papier zetten en deze overmaken aan het Riziv en het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De werkgroep 'medicatiebeleid ouderenzorg' van Zorgnet Vlaanderen komt eind juni bijeen om de uitrol van TpE te evalueren en op te volgen.