...

Op 1 september 2009 heeft de overheid het zorgtraject diabetes ingevoerd. Enkele maanden eerder was al een soortgelijk zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie in voege. Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie kende meteen een groot succes. Een jaar na de invoering waren er 6.650 zorgtrajecten afgesloten. Vooraf schatte de overheid in dat er 6 à 8.000 patiënten in aanmerking zouden komen voor een zorgtraject. Bijna alle zorgtrajecten (5.852 op 6.650) werden in Vlaanderen afgesloten.