...

De discussie gaat al lang mee maar even lang was er eigenlijk geen directe noodzaak om verdere stappen te zetten. Door een gentlemen's agreement tussen producenten en apothekers werd de zuigelingenvoeding - en zeker de startersmelk - zo goed als exclusief via de apotheek aan de man - lees: baby - gebracht. Maar steeds meer zijn grootwarenhuisketens en drogisterijen zich op dit toch wel lucratieve segment gaan gooien. Zuigelingenvoeding is bijzonder Volgens Ide kan zuigelingenvoeding niet gelijkgesteld worden met andere voeding. "De zuigeling is geen kleine volwassene maar een wezentje in wording waarvan de ontwikkeling tegelijkertijd snel verloopt en aanzienlijke gevolgen voor de toekomst inhoudt", zegt hij. "Net daarom zijn gedurende die periode kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de voeding doorslaggevend. Als borstvoeding niet mogelijk is, dan kan de moeder uit vele soorten zuigelingenvoeding kiezen waardoor deskundig advies noodzakelijk is bij de keuze. Een KB uit 1991 stelde trouwens toen al dat ' het product alleen gebruikt dient te worden op advies van een onafhankelijke deskundige op het gebied van geneeskunde, voeding of farmaceutische wetenschap of van personen die beroepsmatig verantwoordelijk zijn voor de zorg voor moeder en kind'." Startersmelk "De huidige situatie betreffende de verkoop en begeleiding van zuigelingenvoeding moet behouden blijven. Dit zorgt voor continuïteit en heeft in het verleden geen problemen gekend. Maar ik wil die exclusieve verkoop via de apotheek in een KB verankerd zien. Ik wil dit zeer spoedig realiseren, zeker wat de startersmelk betreft. Op die manier kunnen we ook de apotheker in zijn rol als zorgverstrekker en adviseur valoriseren."