...

De directe reden om de regelgeving te veranderen is een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat vorig jaar in juni werd gepubliceerd. "Het KCE besloot toen dat naar schatting 50 procent van de patiënten die zuurstoftherapie krijgen, niet voldoen aan de criteria van Evidence Based Medicine", stelt APB. Begin dit jaar heeft het Riziv daarom besloten om een werkgroep samen te stellen om te kijken hoe de kosten van dit soort therapie kunnen gedrukt worden. Het doel van de besparingen die de overheid voor ogen heeft, bedraagt 15 miljoen euro op jaarbasis. Gewoontes De belangrijkste verandering is dat de officina-apotheker alleen nog een rol speelt bij de kortermijn zuurtstoftherapie. De chronische patiënt moet zijn therapie via het ziekenhuis en de dienst pneumologie regelen. De zuurstof wordt geleverd en gefactureerd door het ziekenhuis, volgens de revalidatie-overeenkomst die het ziekenhuis heeft afgesloten. "Wat de kortermijn therapie betreft, kon de patiënt tot nog toe alleen maar zuurstof krijgen via tussenkomst van zijn eigen apotheker, die zich dan tot een leverancier richtte, en op voorschrift van zijn (huis)arts.