...

Aan het woord is Michel Hoyaux, manager bij Dexia Verzekeringen. Hij legt uit wat een VAPZ precies is. "Elke zelfstandige kan beroepshalve een gelimiteerd bedrag investeren in een verzekeringscontract. Er zijn twee types VAPZ, het 'klassieke' VAPZ en het sociaal VAPZ. Beide werken volgens identieke principes. In het klassieke VAPZ bedraagt de premie maximaal 8,17 % van het netto beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een maximum bedrag van 2.852,88 euro in 2011. In het sociaal VAPZ is de premie geplafonneerd op 9,40 % met een maximum van 3.282,89 euro. In dit laatste geval wordt 10 % van de premie gereserveerd om zelfstandigen in geval van totale werkonbekwaamheid een rente uit te keren." Elke zelfstandige, al dan niet met een vennootschap, kan één VAPZ afsluiten. Medische vrije beroepsbeoefenaars Artsen en andere zelfstandige zorgverstrekkers kunnen beroep doen op de sociale voordelen uitgekeerd door de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. Michel Hoyaux: "Sinds de jaren 1960 werkt de ziekteverzekering met medicomutualistische conventies. Deze conventies regelen onder meer de terugbetalingen van het RIZIV aan de patiënt. Het staat (tand)artsen en apothekers vrij geheel of partieel te conventioneren. In het laatste geval gelden de tarieven van het akkoord bijvoorbeeld enkel tijdens een vooraf vastgelegd aantal uren per week of op bepaalde plaatsen." Jaarlijks veranderen Gedurende lange tijd, en dat door wettelijke bepalingen, bekleedde de Voorzorgskas der Geneesheren (nu Amonis) een quasi-monopoliepositie in de markt voor de aanvullende pensioenen in de medische sector. Vandaag zijn er tal van spelers actief in deze nichemarkt. Zorgverstrekkers kunnen ieder jaar van verzekeraar veranderen.