...

De activiteiten van de GEA Group zijn bijzonder divers. GEA Pharma Systems, Collette?, in Wommelgem (officiële naam GEA Proces Engineering nv) is er een superkleine, maar belangrijke, fractie van. "We blijven de naam Collette? behouden omdat het als brand zo gekend is", lacht Kris Schoeters, productmanager voor de zogenaamde 'Continuous Processing Technology'. Ver van de Duitse hoofdzetel ontwikkelt men in Wommelgem systemen voor de productie van geneesmiddelen, gebaseerd op de goede, oude Collette? 'poutrain' of deegmenger. Een systeem dat de laatste jaren geperfectioneerd is en waar zelfs patenten zijn op genomen omdat ze zo innoverend en belangrijk is. Single pot Geneesmiddelenontwikkeling en -productie is een dure zaak. Daarnaast zijn de moleculen vaak ook toxisch waardoor extra beveiliging voor de medewerkers nodig is. Voor oncologische producten, hormonen en de zogenaamde 'high containment solid dosage production' is er het Single Pot Processingsysteem. Daarmee wordt het hele droog-, meng- en verdeelproces beperkt tot één gesloten mengpot. Het hele proces (poeders toevoegen, mengen, bevochtigen tot korrels, drogen en malen tot een uniforme deeltjesgrootte) gebeurt in een en dezelfde 'pot'. "Dit proces hebben wij extreem flexibel kunnen maken omdat we verschillende droogtechnieken in de machines hebben kunnen integreren", zegt Griet Van Vaerenbergh, productmanager van het Single Pot Processingsysteem. "We werken met vacuüm, gas-geassisteerd vacuüm en met microgolven." Microgolven Het drogen met microgolven is duurder, maar heeft het grote voordeel dat het veel sneller en beter controleerbaar is. "Het mengen zelf is een precisiewerkje want de ervaring leert dat té grondig en te lang mengen soms kwaliteitsverlies of -verandering tot gevolg heeft. De constructie van de mengbladen zorgt ervoor dat elke millimeter poeder wordt vermengd, er zijn nergens resten. Idem voor het drogen. Zo hebben wij een systeem ontwikkeld waarbij de pot zelfs gaat 'swingen'. Dat zorgt ervoor dat de inhoud over een grotere oppervlakte met de wand van de pot in contact komt, waardoor het sneller en beter droogt want het is de wand van de pot die voor de energie zorgt bij vacuümdrogen. Als belangrijke troef kan het systeem uitgerust worden met analytische sondes waardoor continue controle van de inhoud mogelijk is. Dat heeft als groot voordeel dat het productieproces niet moet worden stopgezet om stalen te nemen en er voortdurend kan worden bijgestuurd. Als je weet dat de labo's soms werken met moleculen die 50.000 euro per kilogram kosten, dan hoeft het geen uitleg dat dit voor een enorme besparing zorgt. Dit systeem kan bovendien automatisch gereinigd worden, zonder manuele interventie van de operatoren, wat ervoor zorgt dat het contact tussen de laborant en de schadelijke producten zeer beperkt is." Continuous Processing Pas helemaal interessant wordt het echter als je alle processen in een keer na elkaar kunt laten verlopen. Als je, bij wijze van spreken, niet alleen alle ingrediënten er langs de ene kant insteekt, maar er ook langs de andere kant de afgewerkte tablet uit ziet komen. Maar je kunt nog verder gaan: je zou ook een systeem kunnen ontwikkelen dat zo ontworpen is dat je de totale hoeveelheid in kleinere delen opsplitst en tussendoor, bij elke nieuwe stap, controlemechanismen via probes kunt instellen. Op die manier hoef je, als het resultaat niet is wat je ervan verwacht had, geen heel grote hoeveelheden te vernietigen of te herwerken, maar alleen die hoeveelheden die niet aan de eisen voldoen. Dat wil zeggen dat je niet alleen goedkoper gaat werken maar ook veel sneller omdat je erg kort op de bal gaat spelen. Als je dan ook nog een reinigingssysteem zou kunnen inbouwen dat 100 procent veilig is en er garant voor staat dat er nergens contaminatie mogelijk is, dan heb je het ei van Columbus want dan kun je dezelfde lijn voor verschillende producten gebruiken. R&D Het lijkt onmogelijk, maar dat is precies wat het gepatenteerde systeem van Continuous Processing, de ConsiGma? technologie inhoudt. "Op dit moment zien we dat dit systeem vooral wordt ingezet bij R&D", legt Kris Schoeters uit. "De voordelen ervan zijn dan ook bijna onbetaalbaar. Door het PAT-systeem (Process Analytical Technology) - waarbij we met verschillende probes op elk onderdeel van het productieproces kunnen werken - krijgen we voortdurend een evaluatie. Bij een batchsysteem ben je gemakkelijk te laat, met dit systeem kunnen we voortdurend monitoren en waar nodig bijsturen. Per batch wordt er immers maar één meting gedaan of hoogstens drie. Met dit systeem kunnen we honderden metingen doen, op elk moment. Er kan dus heel snel getest en geëvalueerd worden en de kwaliteit van het eindproduct is steeds gegarandeerd." Bouwen, afbreken, bouwen De machines worden voor de labo's en productiesites op maat gemaakt. Elk geneesmiddel heeft immers zijn eigen specificiteit en stelt zijn eigen eisen. "De industrie kan hier ook komen testen, onze ingenieurs ontwikkelen op basis van de vraag een eigen opstelling, weliswaar met het gebruik van standaardmodules zodat we heel flexibel kunnen zijn", legt Kris Schoeters uit. "Elke productielijn wordt hier geassembleerd, opgesteld en getest. Daarna wordt de hele boel afgebroken en overgebracht naar de plant waar onze eigen mensen het opnieuw opbouwen en uittesten."