...

Als de gevreesde examenperiode begint te naderen, stijgt ook de stressthermometer. De krachten worden gebundeld, het moment van de waarheid is aangebroken en menig student is bang om te falen. Een organisme dat hiermee wordt geconfronteerd steekt biochemisch een tandje bij, zeker op het niveau van het zenuwstelsel. De transmissie van de informatie op het niveau van de hersenen gebeurt via de prikkeling van de neuronen, onder de vorm van een impuls door de elektrisch geladen ionen. Om van de ene op de andere zenuwcel over te gaan, wordt het elektrische signaal via de vrije neurotransmitters omgezet in een chemisch signaal. Dat gebeurt in de synapsspleet (de ruimte in de verbinding tussen de neuronen). De neurotransmitters activeren de specifieke receptoren of worden hergebruikt via speciale eiwitten in de presynaptische zenuwcel. Een goede blokhygiëne Een gestresseerde student heeft een heel kenmerkend voedingsgedrag: hij wordt bijna boulimisch en grijpt telkens weer terug naar voeding die vet is en rijk aan koolhydraten. Op die manier probeert hij (onbewust) zijn stress te dempen. Net daarom is een goede voedingshygiëne noodzakelijk om die stress te beheersen. Een uitgebalanceerde voeding kan bovendien de tekorten die de stress veroorzaakt, opvullen. Het lijkt vanzelfsprekend (maar voor sommige studenten is het dat niet): koffie, tabak en alcohol zijn uit den boze. Voeding, rijk aan magnesium, zoals droge vruchten, peulvruchten, zeevruchten, volle granen en sommige minerale waters, zijn meer dan noodzakelijk. Hulp bij stress Sommige voedingssupplementen kunnen wel degelijk helpen om de tekorten die door de stress worden teweeggebracht, op te vullen. Het is, zeker in die periode, nodig om het organisme alle elementen aan te brengen die de synthese van de neurotransmitters kunnen helpen. Sommige aminozuren werken als bodes: tryptofaan speelt een rol in de synthese van serotonine en fenylaniline en tyrosine zijn nodig voor de aanmaak van dopamine, adrenaline en noradrenaline. Het is dus nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende aminozuren in de voeding terug te vinden zijn, maar ook de andere elementen die nodig zijn bij deze synthese in de hersenen, zoals vitamine B2, B3 of PP, B5, B6, B9, B12 en C, magnesium, ijzer, koper, mangaan en zink. Als er zich een tekort aan dopamine, adrenaline of noradrenaline voordoet, kunnen we de inname van 500 mg tyrosine ('s morgens op de nuchtere maag, 20 minuten voor de maaltijd) aanraden. Dat helpt de werking in de hersenen en het is niet concurrentieel met andere aminozuren. Pastatijd! Als er een tekort aan serotonine dreigt, dan kan tryptofaan via vlees, eieren en melkwei (bestaat ook in voedingssupplement) een positieve bijdrage leveren. De inname van koolhydraten met een lage glycemische index samen met tryptofaan bevorderen het gebruik ervan door de hersenen. Omdat de hersenen vooral 's avonds serotonine gebruiken, zijn trage suikers zoals ze in volkorenpasta terug te vinden zijn samen met magere proteïnen een ideaal diner. De aanvoer via de voeding moet voldoende zijn om de synthese van de neurotransmitters te verzekeren. Maar we moeten ook toekijken op de goede staat van de postsynaptische recep-toren en die van de membramen van de neuronen. Daarvoor zijn onverzadigde vetzuren, zoals de fameuze Omega 3 (vette vis) bijzonder goed, net zoals een verantwoorde inname van antioxidanten. Als de student slaapproblemen rapporteert, is het aangeraden om 's avonds geen al te zware maaltijd meer te gebruiken, vol vetten en trage suikers. Alcohol is vanzelfsprekend een slechte raadgever, al geeft die een onmiddellijk gevoel van ontspanning. Een student die probeert om de talrijke raadgevingen te volgen, heeft alleszins een voetje voor.