...

"De gemiddelde arts is op dit ogenblik wellicht onvoldoende geïnformeerd om zijn reislustige patiënten op een juiste manier voor te lichten over de gezondheidsrisico's, preventie en eventuele zelfbehandeling op reis, meer bepaald voor reizen en verblijven in landen met een minder hoge hygiënische standaard." Dat schrijft prof. dr. Alfons Van Gompel, hoofd van de Dienst Reisadvies aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, in het voorwoord van Gezondheidsadviezen voor reizigers.Reisadvies geven is dan ook geen eenvoudige taak. Steeds meer mensen met immuuncompromitterende aandoeningen, zwangere vrouwen, kleine kinderen, hoogbejaarde personen... gaan op reis. Migranten die al jaren in West-Europa wonen vertrekken soms spoorslags naar hun land van herkomst, bijvoorbeeld voor de begrafenis van een familielid of de trouw van een vriend. Werknemers worden onverwacht op buitenlandse missie gezonden. Enzovoort.Daarbij komt nog dat reisadvies vaak erg evolueert in de loop der jaren en dat de gezondheidsrisico's voor verschillende soorten reizen lang niet altijd gelijklopend zijn. Soms spreken informatiebronnen elkaar ook tegen, wat het er voor zorgverstrekkers niet eenvoudiger op maakt om tot een aangepast en genuanceerd advies te komen.Leidraad Met de Medasso Gezondheidsadviezen voor reizigers biedt het ITG het medisch korps daarom al jaren een leidraad aan met gestandaardiseerde adviezen die toepasbaar zijn in de courante praktijk. Voor complexe gevallen kunnen patiënten terecht in een van de gespecialiseerde reisadviescentra - elke provincie telt minstens één zo'n centrum.De nieuwste versie van de gids is gebaseerd op de meest recente guidelines van de Belgische Wetenschappelijke Studiegroep Reisgeneeskunde opstelde en vervangt alle eerdere edities die per definitie verouderd en dus onbruikbaar zijn. Voor deze editie, die u hier kunt downloaden, werkte het ITG samen met GSK en met onze uitgever ActuaMedica.