...

Haarkleuringen bestaan sinds mensenheugenis. In de tijd van de farao's werden haar en pruiken gekleurd met bereidingen op basis van planten en metaalzouten. Vanaf de 19de eeuw werd gebruik gemaakt van synthetische producten. Tegenwoordig kleurt nagenoeg een vrouw op de twee haar haar, wat een belangrijke markt betekent voor de industrie, die voortdurend nieuwe formules in de handel brengt. Permanente kleuring Permanente kleuringen, veruit de meest gebruikte zowel bij de kapper als thuis, geven een optimale dekking van grijs haar, bieden een ruim palet van kleurschakeringen na het verhelderen, en laten toe gelijktijdig te ontkleuren en te kleuren, terwijl het kapsel toch naar behoren houdt. Oxidatiekleurstoffen, vaak kleurloze aromatische stoffen, worden in een basisch midden gemengd met oxiderende stoffen om na een condensatiereactie, gekleurde en kleurende verbindingen te geven. Deze kleurstoffen worden in twee flesjes of tubes verpakt: het ene - onder de vorm van een crème of een mousse - bevat de base en de precursoren van de kleurende stoffen en het andere de zogenaamde 'ontwikkelvloeistof' op basis van waterstofperoxide. Andere kleuringen De semipermanente kleuringen geven de natuurlijke kleur een extra glans of maken het mogelijk de eerste grijze haren te verdoezelen door toon-op-toon kleurschakeringen aan te brengen die na 4 tot 5 wasbeurten stilaan afnemen. De producten moeten een gelijkmatige affiniteit hebben voor de keratine, moeten weerstaan aan licht, wrijving, shampoo,... en moeten combineerbaar zijn met andere haarbewerkingen zoals een permanent. Verwante problemen De voorbije jaren is het aantal meldingen in verband met nevenwerkingen van haarkleuringen gestaag toegenomen. In de meeste gevallen gaat het om het optreden van contacteczeem enkele uren tot enkele dagen na het kleuren van het haar. De voornaamste klachten daarbij zijn: jeuk, zwelling, roodheid... ter hoogte van de hoofdhuid, het aangezicht... of de handen in geval van beroepseczeem (bij kappers). In uitzonderlijke gevallen ontwikkelt de partner eczeem in het gelaat als gevolg van de haarkleuring van zijn of haar levensgezel. Extreme reacties (anafylactische shock) zijn mogelijk. Oxidatiekleurstoffen of zogenaamde permanente kleuringen zijn het vaakst verantwoordelijk voor dit soort uitgestelde overgevoeligheidsreacties. Daarom raadt de fabrikant aan om voor de haarkleuring het product op een klein stukje huid te testen. Over hoe dit in de praktijk moet gebeuren lopen de meningen uiteen (plaats, hoe lang vóór de haarkleuring, hoe lang moet het product ter plaatse blijven, hoe gebeurt het wegspoelen,...) en er bestaat een klein risico dat de test sensibilsatie induceert voor de kleurstoffen die in het geteste product aanwezig zijn. Bovendien garandeert het uitblijven van een reactie bij deze test niet dat de haarkleuring onschadelijk is. De gebruikers moeten de gebruiksaanbevelingen van het gekozen product stipt opvolgen en dit enkel gebruiken voor het kleuren van haar op een gezonde hoofdhuid. Het is ook aan te bevelen om de verpakking gedurende enkele weken te bewaren om, indien nodig, een verklaring van ongewenste nevenwerkingen te kunnen opstellen. Omdat wordt aanbevolen gemiddeld 48 uur te laten verlopen tussen de test en de eigenlijke haarkleuring is deze procedure niet haalbaar bij de kapper. Bepaalde studies lijken ook een verband te leggen tussen het gebruik van haarkleurmiddelen en het optreden van kankers zowel bij gebruikers als bij kappers. Bij gebruikers zou de toepassing van haarkleuringen over een lange periode onder meer aan de basis kunnen liggen van blaaskanker en lymfomen. Bij professionele kappers wijzen studies in de richting van een verhoogd risico op blaaskanker bij mannen. Voor de experten (Food and Drug Administration, International Agency for Research on Cancer) is het risico om een kanker te ontwikkelen als gevolg van het gebruik van haarkleurmiddelen onvoldoende bewezen. De producten die op de markt zijn worden overigens gecontroleerd. Op de website http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosmetic-products/hair-d... vind je alle producten die er bestaan, en of ze toegelaten of verboden zijn. De natuurlijke trend Door deze slechte reputatie, doken er steeds meer producten op basis van plantenextracten op. Het blijft echter belangrijk om de lijst met ingrediënten op de verpakking te lezen omdat ook in deze producten vaak dezelfde allergenen aanwezig zijn en ook andere scheikundige stoffen kunnen voorkomen die gekend zijn voor hun allergene eigenschappen. Huismiddelen (spoelingen, maskers,...) op basis van diverse plantaardige stoffen (henna, bruine thee, klimop, okkernoot, kamille, uienschillen,...) geven een mooi effect op haar dat nooit eerder een scheikundige behandeling onderging, al dekken ze grijze haren niet zo goed. Referenties :