...

Logisch, maar een studie bij 569 volwassenen die een risico liepen op diabetes, plaatst daar toch grote vraagtekens bij.De proefpersonen kregen een stappenteller om de mate van lichamelijke activiteit objectief te meten. Ze werden in drie groepen ingedeeld: een controlegroep, die de gebruikelijke adviezen voor een gezonde levenswijze kreeg, en twee interventiegroepen bij wie tevens het risico op diabetes werd geraamd aan de hand van het genetische of het fenotypische profiel. Na acht weken werd onderzocht in hoeverre dat alles invloed had op de mate van lichaamsbeweging (primair eindpunt), het gewicht, de voeding, de mate van ongerustheid en/of angst.De perceptie van het risico op diabetes was significant sterker bij de proefpersonen in de twee interventiegroepen, maar dat was dan ook het enige verschil dat kon worden vastgesteld. Een precieze raming van het risico bleek niet uit te monden in een verschil in lichaamsbeweging tussen de interventiegroepen en de controlegroep of tussen de twee interventiegroepen. Er was evenmin een verschil in de andere onderzochte criteria.