...

Dat is een bijzonder interessante ontdekking voor de vele migrainelijders in de wereld. Naar schatting vertoont 15% van de volwassenen in de wereld migraine. Tot nog toe bestaat er nog geen curatieve behandeling, die doeltreffend is op lange termijn. Veel van de geneesmiddelen die worden gebruikt bij migraine, zijn in feite anti-epileptica en antidepressiva, geneesmiddelen dus die zijn ontworpen voor andere aandoeningen.Migraineaanvallen gaan onder meer gepaard met een verhoogde elektrische prikkelbaarheid van sensorische neuronen. Die elektrische activiteit wordt gecontroleerd door stroomgenererende eiwitten, ionenkanalen genoemd, en meer bepaald het TRESK-kanaal, dat de elektrische activiteit remt.Wetenschappers hebben ontdekt dat een mutatie van gen dat codeert voor het TRESK-eiwit, het eiwit doet uiteenvallen in twee disfunctionele eiwitten: een inactief eiwit en een eiwit dat gericht is tegen ander ionenkanalen (K2P2.1) en de elektrische activiteit van sensorische neuronen sterk stimuleert, wat een migraineaanval veroorzaakt.De onderzoekers hebben een patent aangevraagd voor hun ontdekking dat een klieving van het TRESK-eiwit de prikkelbaarheid van sensorische neuronen verhoogt en migraine kan uitlokken. Die ontdekking zou kunnen uitmonden in nieuwe therapeutische sporen, bijvoorbeeld een geneesmiddel tegen de K2P2.1-ionenkanalen om de elektrische activiteit van de neuronen te verminderen en zo het optreden van migraine te voorkomen.Neuron, 17 december 2018, DOI: 10.1016/j.neuron.2018.11.039