...

Vermoeidheid is vooral een alarmsysteem dat aangeeft dat de metabolische reserves moeten aangevuld worden. Wie de symptomen negeert, stevent af op een staat van uitputting. Ze vertaalt zich in een klacht, moeheid en uit zich fysiek door verschillende symptomen: Aansterken Bepaalde aandoeningen veroorzaken langdurige vermoeidheid. Denken we maar aan virale ziekten zoals griep, herpes, zona, infectueuze mononucleose. Dat zijn ziekten die asthenie (algemene vermoeidheid) veroorzaken omdat ze ontzettend veel energie van het lichaam vragen. Genezing vraagt veel krachten. Een evenwichtige voeding, een rustig en geregeld dagelijks ritme, een aangepaste fysieke activiteit (om de spieren te versterken) en afleiding zijn de gouden regels om tegen dit soort vermoeidheid te vechten. Maar soms volstaat zelfs dat niet. Dan kan homeopathie oplossingen bieden om de duur van het recupereren te verminderen en het metabolisme een boost te geven om te reageren. Het eerste wat in beschouwing moet worden genomen, heeft te maken met de katalytische oligotherapie. De associatie van de oligo-elementen Koper-Goud-Zilver komt overeen met het immunologisch anergisch reactioneel syndroom, wat wordt gekarakteriseerd door ontstekingen en terugkerende infecties. Goud en Koper hebben immunostimulerende eigenschappen. Het oligo-element Zilver heeft bactericide eigenschappen. Posologie: 1 tot 2 comprimés per dag, onder de tong, gedurende een maand. Tweede homeopathische piste Magnesium is onontbeerlijk voor ons cellulaire leven, nodig voor het goed functioneren van onze spieren. Een tekort aan magnesium, wat we toch vaak zien in periodes van herstel, kan zich uiten in spierkrampen, nervositeit, moeilijkheden bij het inslapen en vermoeidheid. De absorptie in de ingewanden gebeurt via secondair transport (de absorptie is proportioneel invers aan de ingenomen hoeveelheid). Het is dus nodig om magnesium aan te bieden in een ingebouwd magnesiumgist, gedragen door een natuurlijk aminozuur. De combinatie vitamine B1 en B6, taurine en gluthation bevoordelen de absorptie en het gebruik van het magnesium in de weefsels. Posologie: 2 zakjes per dag gedurende een maand. Nerveuze vermoeidheid Komt vooral voor na zware mentale arbeid of auditieve of visuele vermoeidheid. Dit soort vermoeidheid uit zich door een verlies aan waakzaamheid, een tekort aan cognitieve prestaties of een stijging van het aantal fouten bij intellectueel werk. Tests kunnen het bewijs leveren van het verlies aan waakzaamheid, geheugen of het bewijs geven van een verhoogde gevoeligheidsdrempel van de zintuigen. Dit soort vermoeidheid gaat samen met een verlaging van de metabolische activiteit van het centraal zenuwstelsel. Het is nodig de patiënt naar een arts door te verwijzen. Vermoeidheid door ijzergebrek Ijzer is betrokken bij verschillende enzymatische activiteiten. Naast zijn dominerende rol in de synthese van hemoglobine, komt hij ook tussen op het niveau van de Krebs-cyclus, in de synthese van de cerebrale catecholamines (die, zeker bij kinderen, bij een tekort kan leiden tot intellectuele ontwikkelingsstoornissen) en in de synthese van DNA. Omgekeerd kan een overdaad leiden tot een overproductie van vrije radicalen die schadelijk zijn voor het lichaam. Ijzer speelt ook een indirecte rol bij de verdediging van ons lichaam tegen infectieziekten. Verschillende mechanismen worden dan in gang gezet om de ziekteverwekkers ijzer te ontzeggen: de intestinale resorptie verlaagt, de macrofagen houden het ijzer op en de opslag van ijzer verhoogt ten koste van de beschikbaarheid ervan voor de cellen. Met als gevolg dat de patiënt zich moe voelt, veel minder weerstand heeft en concentratieproblemen ondervindt. Intellectuele vermoeidheid In examenperiodes horen we studenten er geregeld over klagen dat ze het gevoel hebben een hol vat te zijn, met als gevolg dat ze het moeilijk hebben om geconcentreerd te blijven tot het einde van de examen. Phosphoricum acidum is een homeopathisch middel dat zijn indicatie vindt in een toestand van intellectuele vermoeidheid. Posologie: Phosphoricum acidum, 7CH, drie granulen drie keer per dag.