...

Een team van het ziekenhuis in het Franse Vienne (ten zuiden van Lyon), bestaande uit de afdeling apotheek en sterilisatie en de dienst cardiologie, evalueerde de impact van een pluridisciplinaire workshop 'geneesmiddelen' op de kennis van patiënten in hartrevalidatie op korte en lange termijn. De observationele studie includeerde de patiënten die aan tien workshops deelnamen tussen juni 2016 en juni 2017. De deelnemers kregen vragenlijsten voorgeschoteld voor en na de workshops. De onderzoekers vergeleken die scores.Resultaat? Ze stelden een significant verschil vast voor vijf van de zes vragen voor de vragenlijst vóór de workshop en voor vier van de zes na afloop. "De beste verbetering zagen we bij aanvang inzake de handelswijze in geval de patiënt een inname was vergeten; de minst goede had betrekking op de rol van plaatjesaggregatieremmers. 93,5% van de patiënten behaalde na afloop een betere score van vóór de workshop, ongeacht de patiëntgebonden eigenschappen", stellen de auteurs. Ze besluiten dat hun workshop de kennis van de patiënten op korte en lange termijn significant heeft verbeterd, ongeacht hun profiel. Tegelijkertijd heeft de studie ook verbeterpunten blootgelegd voor toekomstige workshops.De resultaten zijn verschenen in Annales pharmaceutiques françaises (2020;78(5):426-34).