Dat blijft, ook anno 2021, een moeilijk thema, overladen door schaamte en stigma, jammer genoeg. Ook burn-out, waarover we u eveneens bevragen, willen we graag accuraat in kaart brengen. Deze vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en kwam tot stand in nauwe samenwerking met prof. dr. Geert Dom (Universiteit Antwerpen en voorzitter European Federation of Addiction Societies).

De Orde van Apothekers, de APB, de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers en het Vlaams ApothekersNetwerk zetten mee hun schouders onder dit initiatief en verspreiden de vragenlijst via hun kanalen.

Deze enquête kan u volkomen anoniem invullen. Wij garanderen u dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard hopen we op een massale respons en we bedanken u alvast voor uw deelname.

U kan deelnemen via deze link.

Dat blijft, ook anno 2021, een moeilijk thema, overladen door schaamte en stigma, jammer genoeg. Ook burn-out, waarover we u eveneens bevragen, willen we graag accuraat in kaart brengen. Deze vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en kwam tot stand in nauwe samenwerking met prof. dr. Geert Dom (Universiteit Antwerpen en voorzitter European Federation of Addiction Societies). De Orde van Apothekers, de APB, de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers en het Vlaams ApothekersNetwerk zetten mee hun schouders onder dit initiatief en verspreiden de vragenlijst via hun kanalen.Deze enquête kan u volkomen anoniem invullen. Wij garanderen u dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard hopen we op een massale respons en we bedanken u alvast voor uw deelname.U kan deelnemen via deze link.