...

'Potentieel van medtech blijft onderbenut' "Extra aandacht voor de toegevoegde maatschappelijke waarde van medische hulpmiddelen is een noodzaak." Dat zegt Marnix Denys, directeur bij beMedTech, de federatie van de industrie van medische technologieën, naar aanleiding van de uitreiking van de Galenusprijs voor medical devices vandaag. Een afbetalingsplan afspreken met de patiënt?Een patiënt moet u nog een aanzienlijk bedrag betalen, bijvoorbeeld uit hoofde van de verhuur van bepaalde medische hulpmiddelen. Hij vraagt u om zijn schuld in maandelijkse schijven te mogen afbetalen. Heeft het zin om op die vraag in te gaan? Hoe gaat u daarbij dan best te werk?Focus op leiderschap en communicatieAls apotheker werkt u steeds vaker in een team. Dat vergt specifieke skills die in de opleiding niet noodzakelijk aan bod komen, zoals leiderschap en verbindend communiceren.Komt beweeglijkheid vanuit de darm?Het idee dat personen die te veel eten en te weinig bewegen wilskracht missen, heeft lang standgehouden. Maar met het voortschrijden van de wetenschap brokkelt deze stigmatiserende visie stilaan af. Aangeleerd gedrag heeft de hand in een aantal kwalijke leefgewoonten, maar ook genetische factoren spelen mee. Daarnaast treedt een andere speler op de voorgrond: ons darmmicrobioom.Luiks instituut La Grande Pharmacie wordt beschermd erfgoedAls je van de Opéra van Luik naar het voormalige paleis van de prinsbisschoppen op de Place Saint-Lambert wandelt, passeer je een statige gevel met de neonletters 'La Grande Pharmacie'. Deze hier bekende officina heeft bewogen maanden achter de rug. In december is de zaak overgenomen, daarop is het Waals Erfgoedagentschap ingeschakeld om de apotheek als monument te beschermen.