...

Evy Van Sant (HR KAVA) en Emile Ameye (Acerta) zijn die avond de sprekers, Marleen Haems leidt de avond in goede banen.Ze geven kort een overzicht over wat je kan verwachten van het werk in het vaccinatiecentrum en welke vergoeding daar tegenover staat. Daarna gaan ze dieper in op de verschillende mogelijkheden waarop je kan werken: als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, als vrijwilliger of wanneer je reeds in dienst bent als werknemer. Voor elk van deze situaties brengen ze de voor- en nadelen in kaart, geven ze advies over de praktische kant, de eventuele kosten die eraan verbonden zijn en geven ze aandachtspunten mee.Inschrijven kan via deze link. Het webinar wordt opgenomen en zal te herbekijken zijn op de webpagina voor farmaceutisch experten.