...

Alle werkgevers dienen voortaan aan het begin van elke maand het totale aantal werknemers per vestigingseenheid door te geven. Daarnaast moeten zij verklaren hoeveel werknemers een functie uitoefenen die 'niet telewerkbaar' is. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) werkte daartoe een elektronisch registratiesysteem uit. Met een niet-telewerkbare functie bedoelt men elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden, bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg, ... Ook in de apotheek kunnen een aantal functies uiteraard niet via telewerk worden uitgeoefend. Denk aan de apotheker-titularis, de adjunct-apotheker, de farmaceutisch-technisch assistent, de logistiek medewerker in de officina en zo meer. Dat dient dan ook zo worden aangegeven op de portaalsite van de sociale zekerheid. Externen die worden ingeschakeld (via een uitzendkantoor of zelfstandigen) vallen eveneens onder die aangifteplicht. Voorlopig werd bepaald dat deze aangifte moet gebeuren voor de maanden april, mei en juni, en dat telkens uiterlijk de zesde van de maand.