...

In België moet elke levering of ontvangst van verdovende middelen en psychotrope stoffen worden gemeld aan het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten). Als nationale bevoegde autoriteit levert het FAGG de vergunningen af aan wie op een legale manier activiteiten met verdovende middelen of psychotrope stoffen wil uitoefenen. Het rapporteert ook over de beoogde activiteiten aan de Verenigde Naties. Voorheen -voor 1 september 2023- gebeurde de levering of ontvangst van verdovende middelen en psychotrope stoffen via papieren 'verdovingsbonnen'. Dat ging als volgt: een verdovingsbon is in feite een bestelbon, wat inhoudt dat de apotheker deze ingevuld, gedateerd en gehandtekend moest bezorgen aan de groothandelaar/leverancier. Deze vulde op zijn beurt de datum van levering in op de bon en tekende die, waarna een doorslag meeging met de bestelling. Een administratief omslachtige procedure, zegt Philippe De Buck (afdelingshoofd Vergunningen FAGG), waarbij apotheker dan wel groothandelaar/leverancier in het verleden al eens vergat om de bon in te vullen. "Daarnaast was het voor ons arbeidsintensief en tijdrovend om op deze manier relevante informatie uit de bonnetjes te extraheren. Om een idee te geven: tot voor kort werden er in ons land jaarlijks zo'n 600.000 verdovingsbonnen opgesteld." Het digitaliseren van de procedure leek zodoende voor de hand liggend. De 'oude' manier van werken met bestelbons veronderstelde overigens ook telkens de aankoop en het gebruik van carbonpapier. "We hebben de procedure niet alleen administratief vereenvoudigd, we zijn nog een stapje verder gegaan." Philippe De Buck verduidelijkt: "Een digitaal systeem van bestelbons zou ook digitale handtekeningen vereisen. Dit is echter vrij complex en zou minder gebruiksvriendelijk zijn." "Daarom hebben we de bestelbon tout court 'vervangen' door een notificatieplicht aan het FAGG telkens er een aan- of verkoop gedaan wordt van verdovende middelen en psychotrope stoffen. Via de applicatie narcoreg.be laten apotheker en leverancier/groothandelaar weten welke stof en welke hoeveelheid zij aangekocht dan wel verkocht hebben, op welke dag en bij of aan wie. Zo behouden we als FAGG het overzicht op wat er verhandeld wordt aan verdovende middelen en psychotrope stoffen, maar vallen de lasten met de papieren bestelbons weg." Het aantal ongewone hoeveelheden verdovende middelen en psychotrope stoffen dat in België verhandeld wordt, is overigens klein, zegt De Buck. "In die gevallen kan het gaan om bv. een verslavingsproblematiek, het systeem laat ons dan toe om zo'n situatie te detecteren en na te gaan of er effectief een probleem is, dan wel een logische verklaring bestaat." Er zijn drie 'snelheden' om met dit nieuwe systeem te werken, licht Philippe De Buck toe. "De 'eerste versnelling' is een webinterface waarbij de apotheker of groothandelaar inlogt met zijn eID en kan ingeven wat hij aangekocht dan wel verkocht heeft. Dit is een goede oplossing voor iemand die weinig aankoopt of verkoopt." "In de tweede versnelling werk je opnieuw met een webinterface, maar in plaats van elke transactie apart in te vullen kan er een CSV-bestand geüpload worden dat gegeneerd wordt door de software van apotheker of groothandelaar. Deze versnelling zou bv. gebruikt kunnen worden door ziekenhuisapothekers." In de derde versnelling tot slot is er sprake van een volledige integratie en weten de softwaresystemen van de betrokken partijen hoe en wanneer ze met elkaar moeten communiceren. Philippe De Buck: "Een groothandelaar of apotheker die in zijn eigen software bijvoorbeeld een aankoop registreert zou dan geen extra handeling meer moeten doen. Vooral gebruikers met veel transacties zoals groothandelaars zullen vlug het voordeel zien om hun softwarepakket aan te passen. Die softwarepakketten verwerken de bestellingen van de apotheken namelijk volautomatisch, het is dan ook logisch dat een volledige integratie van Narcoreg in die systemen veel efficiënter is dan manuele stappen over te houden in het proces." Volgens De Buck zal het gros van de apothekers in België in eerste instantie voor de eerste of tweede versnelling opteren omdat automatische communicatie (versnelling nr. 3) aanpassingen vereist op vlak van softwarepakketten. "We hopen dat ook de leveranciers van de software voor apothekers voldoende vraag uit het veld ontvangen om dit hoog op hun prioriteitenlijstje te zetten."