...

De vzw Recip-e verenigt zorgverstrekkers die in het Verzekeringscomité van het Riziv zetelen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen). Recip-e heeft lang aan de dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift gewerkt, vertelt directeur Katrien Thorré. "We zijn begonnen met een pilootstudie in december 2020, die doorliep in de eerste helft van 2021; toen waren twee softwarepakketten voor apotheken er al klaar voor. Uit die pilootprojecten hebben we geleerd waar de knelpunten zaten. Die informatie hebben we dan meegegeven aan alle ontwikkelaars van apotheeksoftware, zodat zij de best practices konden toepassen in hun eigen pakketten. Op 1 juni was de software voor apothekers er klaar voor. Op de volledige dematerialisatie was het nog wachten tot 15 september 2021, omdat ook de software voor voorschrijvers aangepast moest worden." De dematerialisatie mag een succes genoemd worden: ruim een jaar na de invoering is twee derde van de voorschriften die opgehaald worden in de publieke apotheek gedematerialiseerd. Het resterende derde komt nog op papier of via een app. Naast tijdsbesparing, efficiëntie en een lager risico op vergissingen is een groot voordeel van de dematerialisatie dat de apotheker door de eID uit te lezen een mandaat krijgt van de patiënt om de lijst met openstaande voorschriften te zien, legt Katrien Thorré uit. "Dat is echt een toegevoegde waarde, want zo kan de apotheker waardevol advies geven aan de patiënt over de openstaande voorschriften." Ook voor de patiënt zijn er voordelen, ondermeer dat hij of zij toegang heeft tot zijn of haar eigen voorschriften. "In die zin zit de patiënt mee aan het stuur: hij kan de eigen voorschriften mee beheren en ook zien of er nog voldoende voorschriften zijn voor chronische therapie, en of een voorschrift overbodig geworden is omdat de acute pijn of de acute infectie verdwenen is." Zoals bij elk groot IT-project waren er in het begin wat kinderziekten, maar die werden in overleg met de betrokken partijen snel opgelost, zegt Katrien Thorré. "Je zit met een hele keten waarin elke schakel moet functioneren. Recip-e staat niet los van het veld; we zijn afhankelijk van onze partners die meehelpen om de continuïteit van onze diensten te verzorgen. Daarom zijn goede contacten en snelle communicatie met alle partijen belangrijk. Op 9 september 2021, dus vlak voor de dematerialisatie, heeft naast Recip-e, ook eHealth een nieuw platform geïnstalleerd. Er waren een paar incidenten maar die zijn snel verholpen. Hetzelfde geldt voor de validatie en de aanmaak van de therapeutische relatie via CIN-NIC. Ook daar hebben we optimalisaties doorgevoerd, samen met eHealth zodat er nog meer continuïteit van de diensten gegarandeerd kon worden. Er is ook een 'break the glass' procedure gekomen zodat de apotheker de patiënt toch kan helpen als een van de diensten, bijvoorbeeld de therapeutische relatie, niet onmiddellijk beschikbaar is. Die oplossingen kwamen - mede dankzij de softwarehuizen - bij de apotheker. De samenwerking met onze partners is echt een meerwaarde: zo brengen we ook een software development kit - de tools die nodig waren om de software voor apothekers aan te passen - samen met de APB op het terrein." De dematerialisatie was een belangrijke mijlpaal voor Recip-e, maar de innovatie staat niet stil. "We willen het proces van de reservatie van een voorschrift vergemakkelijken voor de apotheker en de patiënt. Ook de flows tussen de arts, de apotheker en de patiënt worden nog gestroomlijnd. En we hebben ook iets voor de voorschrijver in petto: die zal niet alleen de eigen voorschriften kunnen zien, maar ook voorschriften van andere zorgverleners. We zijn ook bezig met een project rond verwijsvoorschriften, samen met het Riziv. Voor apothekers zijn dat bijvoorbeeld voorschriften voor bandagisterie." "De apothekers waren eigenlijk de eerste zorgverleners die gedigitaliseerd werden. De verkoop, de tarificatie, dat zat allemaal al in digitale processen. Nu gaan we de digitalisering uitbreiden naar andere zorgberoepen. Denk aan de verpleegkundige die flebitisspuitjes moet zetten: die medicatie moet er dan wel zijn. Er is dus een link met het farmaceutisch voorschrift."