...

De lage vaccinatiegraad in het Brussels Gewest bezorgt diverse overheden en instanties kopzorgen. Alle initiatieven om de vaccinatiegraad op te krikken, zijn meer dan welkom: vaccinatiebussen op markten en op parkings van grootwarenhuizen en winkels. En binnenkort ook enkele apotheken die door het gesprek met hun klanten aan te gaan, hen hopelijk kunnen overtuigen om ter plaatse een prik te laten zetten. Of hoe apothekers - op hun beurt - een bescheiden, maar waardevolle meerwaarde kunnen betekenen om de vaccinatiedoelstellingen te halen. Zonder de pretentie te hebben om op ons eentje de situatie te kunnen remediëren. Daarom zette ook onze apothekersvereniging UPB-AVB alles op alles in om in nauw overleg met de Brusselse overheden de plaats van de apotheker in het covid-vaccinatieverhaal te bestendigen, complementair aan alle andere initiatieven op het terrein. Door dagelijks te overleggen op het allerhoogste politieke niveau, door dagelijks te luisteren naar de bezorgdheden op het terrein. Maar ook door te luisteren naar de klanten en patiënten die dagelijks de deur van een Brusselse apotheek openduwen. De vertrouwensrelatie tussen apotheker en klant is de basis voor het aangaan van een vaccinatiegesprek. In het Brussels Gewest, waar heel wat personen geen vaste huisarts hebben, is dit de enige toegankelijke vertrouwensrelatie met een zorgverstrekker voor heel wat Brusselaars. Vanuit diezelfde vertrouwensrelatie zijn het die burgers die dagelijks met een heleboel praktische vragen naar de apotheek komen. Niet alleen met vragen over de vaccins, de voor- en nadelen. Hoe kan ik mijn covid-certificaat afdrukken? Hoe installeer ik de CovidSafeBE-app? Waar kan ik me laten testen? De digitale kloof is eveneens een reden tot bezorgdheid en meteen een indicator van de kwetsbaarheid van bepaalde populaties, niet alleen in grootstedelijke gebieden, maar ook daarbuiten. De inzet van digitale middelen om de hele vaccinatiecampagne in goede banen te leiden heeft ongetwijfeld meegeholpen om snel en efficiënt in de meeste delen van ons land de vooropgestelde vaccinatiegraad te bereiken. Onder de indruk van al die diverse Brusselse initiatieven om de vaccinatiegraad omhoog te stuwen, mogen we niet vergeten dat elk gesprek dat elke Belgische individuele apotheker aangaat, een verschil maakt voor de persoon die voor de toonbank staat. Of het nu advies is rond een zwangerschapstest of rookstopbegeleiding, elk persoonlijk contact is belangrijk. Te vaak focussen we ons als beroepsgroep op grotere projecten die een impact kunnen hebben op de volksgezondheid en ons beroep. Maar te vaak vergeten we hoe we dag in dag uit, als de meest toegankelijke zorgverstrekker, er altijd zijn voor onze patiënten en op een gepersonaliseerde manier onze bijdrage blijven leveren aan de volksgezondheid. Dat moet onze motivatie zijn.