...

Cholera, difterie, Ebola, hepatitis, influenza, mazelen, meningitis, bof, kinkhoest... de lijst van ziekten die vaccinatie kan voorkomen, is lang. Eind april stond in het teken van sensibilisering voor deze vorm van preventie. Het FAGG stipte bij die gelegenheid aan dat er een vaccin tegen het coronavirus in de maak is (wereldwijd worden momenteel 70 kandidaat-vaccins bestudeerd), maar dat er voor andere ziekten wel degelijk al vaccins bestaan. "Toch stellen we in Europa een daling vast van de vaccinatiedekking. Dat moeten we veranderen", luidt het. De Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) moedigt zorgprofessionals in die context aan om volop hun rol te spelen om mythes en fake news over vaccinatie te counteren aan de hand van begrijpelijke en feitelijke uitleg aan hun patiënten. Tegelijk roept de coalitie bestaande uit apothekers, artsen en verpleegkundigen de lidstaten op om de systematische vaccinatie voort te zetten. "Het coronavirus herinnert ons aan de essentiële rol van vaccinatie bij de bescherming van de bevolking. We moeten dit moment aangrijpen om de vaccinatiedekking in Europa te verhogen", benadrukte PGEU-voorzitter Duarte Santos. In Vlaanderen biedt laatjevaccineren.be uitgebreide en gevalideerde info voor zorgverstrekkers en het brede publiek. "Ook tijdens de Covid-19 epidemie is het belangrijk de aanbevolen vaccinaties op de aanbevolen vaccinatiemomenten te laten toedienen. Uitstel van vaccinatie leidt tot uitstel van de immuniteit. We willen niet dat de huidige corona-epidemie hierdoor het risico verhoogt op uitbraken van vaccineerbare infectieziekten, zoals mazelen. (...) In coronatijden is het, net als anders, belangrijk de vaccinaties tijdig te starten, zodat de baby's zo snel mogelijk hun weerstand kunnen opbouwen tegen de ziektes waartegen gevaccineerd wordt", benadrukt de site. De WGO publiceerde ook nieuwe richtlijnen om de landen te helpen om de essentiële vaccinatiediensten te beschermen tijdens de coronacrisis. De organsitie wijst erop dat elk jaar miljoenen levens worden gered dank zij vaccinatie - erkend als één van de meest kostenefficiënte zorginterventies. Toch zijn nog steeds zo'n 20 miljoen kinderen in de wereld niet of onvoldoende gevaccineerd. Steeds meer landen kennen apothekers een actieve rol toe in het vaccinatiebeleid. Vorig jaar veralgemeende Frankrijk bijvoorbeeld de griepvaccinatie in de apotheek. Aan de andere kant van de planeet, in het Australische Queensland, mogen apothekers voortaan inenten tegen griep, pneumokokken en meningokokken. Zodra het vaccin tegen SARS-CoV-2 beschikbaar is, zullen ze dat ook mogen voorstellen aan hun patiënten. Gezondheidsminister Steven Miles vindt namelijk dat een massale vaccinatie tegen het coronavirus de nodige capaciteit vergt inzake fabricatie en verdeling, maar ook qua toediening van het vaccin. Ook in ons land maakt het idee stilaan opgang. In september brachten de Nederlandstalige en Franstalige Academieën voor Geneeskunde een positief advies uit met de boodschap dat inzake volksgezondheid het logisch lijkt dat zoveel mogelijk zorgverstrekkers die kwaliteitsvol kunnen vaccineren daar wettelijk de toestemming voor krijgen. Na analyse van de situatie wereldwijd, besluiten ze: "In functie van de preventienoden en de maximalisatie van de bescherming van risicopopulaties moeten het bereik en de impact van vaccinatieprogramma's zo groot mogelijk zijn. Om een zo hoog mogelijke griepvaccinatiegraad van de risicopopulatie te bereiken, dienen zo veel mogelijk drempels te worden opgeheven. De Academieën zijn van mening dat het toelaten van het zelfstanddig vaccineren door de apothekers een vlotte en tijdige uitvoering van griepvacciatieprogramma's en griepvaccinaties in het algemeen mogelijk maakt." Concreet hebben de Academieën voorgesteld dat de wetgeving apothekers toelaat om het griepvaccin toe te dienen (aan de risicogroepen), mits ze een opleiding volgen (6-8 u theorie en praktijk, om de drie jaar te herhalen) en over een gepaste logistieke omkadering beschikken. Wat inhoudt dat ze deelnemen aan de registratie en dus toegang moeten hebben tot de vaccinatieregistratiesystemen (Vaccinnet in Vlaanderen en e-Vax in Wallonië en Brussel). Jammer genoeg zijn dit soort projecten, gezien de huidige gezondheidcrisis en de daarmee gepaard gaande lockdown, op de lange baan geschoven...