...

Op 14 april 2008 rolde de eerste editie van dit magazine van de persen, destijds nog in de vorm van een weekblad. In het voorwoord van dat nummer kaartte mijn gewaardeerde ex-collega hoofdredacteur de belangrijke uitdagingen anno 2008 aan: de uitdoving van de kleine, zelfstandige officina; de opkomst van commerciële ketens; de Europese wetgeving die steeds meer bepaalt hoe het beleid in ons land vorm moet krijgen, met name aangaande geneesmiddelen en de verstrekking ervan; de regionalisering van bepaalde materies; en het gebrek aan erkenning van de rol en de expertise van de apotheker.Er vloeide intussen heel wat water naar de zee. Zijn deze thema's nog steeds actueel? We blikken in deze 300ste editie zowel terug naar het verleden als vooruit naar de toekomst. Het aantal apotheken in ons land blijft afnemen. Van de 5.160 die we in 2008 telden, verdwenen er liefst 200. De commerciële ketens blijven groeien: bijna 900 apotheken maken nu deel uit van een keten, tegenover 430 in 2008. Liefst een op de vijf apotheken verhuisde naar een nieuwe locatie. Aan de spreiding van de apotheken wordt overigens nog steeds volop gesleuteld. Nieuwe regels, op basis van de geografische coördinaten, moeten de procedures objectiever en transparanter maken. Transparantie is eveneens iets wat de Orde der Apothekers hoog in het vaandel draagt. De organisatie levert aanzienlijke inspanningen om zich te ontpoppen van een vrij geïsoleerde instelling tot een dynamische structuur die de collega's deontologisch en juridisch bijstaat in een steeds wijzigende context. Samen met De Apotheker viert ook het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie een jubileum. Het BCFI staat namelijk al 50 jaar ten dienste van apothekers en artsen, om hen op onafhankelijke wijze bij te scholen en te informeren over de nieuwste ontwikkelingen in de farmawereld. We staan in deze speciale editie verder stil bij enkele toekomstgerichte ontwikkelingen: de groeiende aandacht voor een groenere en duurzame apotheek; en de uitbreiding van de terugbetaling van magistrale bereidingen, met name bij de afbouw van benzodiazepines. Om af te sluiten richt ik graag een woord van dank tot u, beste lezer. Voor uw trouw aan dit magazine, al 300 edities lang, en hopelijk nog veel langer: van harte bedankt!