...

Een studie uitgevoerd in Wallonië illustreert in welke mate de aanwezigheid van resten van geneesmiddelen in het milieu ons heel direct bedreigt. De website Daily Science brengt verslag uit van een eerste analyse van de aanwezigheid van antibioticaresistente bacteriën in Waalse waterlopen. De cel microbiologie van het Institut scientifique de service public (ISSeP) heeft in het kader van het ENVIeS-plan in Wallonië (Waals plan milieu-gezondheid 2019-2023) de Antibiobug-studie uitgevoerd, waarin eenvoudige methoden werden uitgedokterd en getest om antibioticaresistente bacteriën en inzonderheid Escherichia coli in de Waalse waterlopen op te sporen. De groep van het ISSeP heeft tweemaal, meer bepaald in mei en in oktober 2019, waterstalen afgenomen op 24 plaatsen in de Ourthe en een van zijn zijrivieren, de Vesdre. Er werden stalen afgenomen in afvalwater en oppervlaktewater stroomopwaarts en stroomafwaarts van de plaatsen waar het afvalwater in de rivier wordt geloosd, in landelijke en stedelijke gebieden, in bossen en in ziekenhuizen. "In het totaal werden 938 E. coli-stammen teruggevonden. Er werd een antibiogram uitgevoerd om de resistentie op te sporen tegen de meest verkochte 12 antibiotica die in België bij de mens en bij dieren worden gebruikt", lezen we op de website Daily Science. Antibioticaresistente E. coli-stammen werden op alle plaatsen teruggevonden, ook in de meest afgelegen gebieden op het platteland. Nog een andere observatie: het afvalwater van ziekenhuizen bevatte het grootste aantal multiresistente kiemen: 70% van de E. coli-stammen die in dat afvalwater werden teruggevonden, was resistent tegen één van de geteste antibiotica en iets meer dan 40% tegen minstens drie antibiotica. De aanwezigheid van die kiemen in Waalse waterlopen houdt een direct en een indirect risico in voor de mens: direct via zwemmen en indirect via consumptie van dieren die in die waters leven, en contaminatie van grondwater en het slib van zuiveringsstations. Leslie Crettels, die de leiding heeft over de studie, beklemtoont dat er geen normaalwaarden noch alarmdrempels bestaan voor die contaminatie. Om die gegevens te vervolledigen, zal het ISSeP in oktober het tweede deel van de studie, Antiobiobug 2, starten met analyse van stalen van zwemwater..www.issep.be DailyScience.be, 31 augustus 2020 environnement.sante.wallonie.be