...

""Mensen hebben vertrouwen in hun lokale apothekers en de meeste personen kunnen bij hun apotheek terecht in enkele minuten, ook in meer afgelegen gebieden. Deze toegankelijkheid overtreft zonder problemen de toegankelijkheid van andere zorgverstrekkers", stelt hij. Tussen 29 oktober en 2 november laatstleden bevroeg de National Pharmacy Association (NPA) 2.000 personen over hun gezondheid tijdens deze pandemie. De maatregelen die de huisartsenpraktijken moeten nemen, zoals minder consultaties, zorgen ervoor dat niet iedereen snel terecht kan bij zijn of haar lokale huisarts. De enige optie is dan maar de lokale apotheker. Zo'n 35% van de respondenten gaf aan naar een apotheek te zijn gegaan omdat hij/zij geen consultatie bij de huisarts kon vastkrijgen. Iets meer dan vier op de tien van die personen gingen dan vervolgens bij de apotheker langs voor een minor illness, een kleine aandoening (zie kader). Niet toevallig mogen sinds 1 november laatstleden huisartsen ook voortaan hun patiënten telefonisch doorverwijzen naar een apotheker als ze zich aanmelden voor een consultatie wegens een van deze mineure aandoeningen. Een derde van de bezoeken aan de apotheekbezoeken was voor de aflevering van voorschriftplichtige medicatie. Niet onbelangrijk: bijna één op de tien (8%) kwam bij de apotheker terecht met een mentaal probleem. En last but not least: tijdens de pandemie bracht 70% van de Britse volwassenen een bezoek aan een apotheek. Voor Nick Kaye is het belang van de apotheker in de eerste rol niet te verwaarlozen: "Terwijl andere delen van de gezondheidszorg hun zorg moesten beperken, bleven de deuren van de apotheken tijdens deze pandemie open. Ook een woordvoerder van de huisartsenvereniging reageerde op de resultaten van deze bevraging. "Hoewel we de omstandigheden niet kennen van de patiënten die deelnamen aan deze enquête, weten we wel dat voor sommige patiënten een bezoek aan de apotheek volledig terecht is. Als het klinisch noodzakelijk is, is het belangrijk dat de patiënten weten dat indien teleconsultaties niet mogelijk zijn, een face-to-faceconsultatie kan worden ingepland op een zo veilige mogelijke manier", aldus Dr. Martin Marshall.Persbericht National Pharmacy Association The Pharmaceutical Journal