...

De APB blijft verder nadenken over de apotheek 3.0, een visie op het beroep tegen 2025 en later. Hamvraag: hoe ziet de officina van de toekomst eruit? Om dat denkwerk te voeden, werd een review verricht van de literatuur over de sector, naast een socio-economische analyse en interviews met opinion leaders. Op basis daarvan namen kleine werkgroepen met apothekers en andere zorgverstrekkers (verpleegkundigen, kinesitherapeuten, artsen) deel aan brainstormingsessies. Daaruit zijn zes typeprofielen van de apotheker van de toekomst ontsproten, die elk overeenstemmen met zes verschillende visies op het beroep. Ziet u zichzelf als een local hero, een health coach, een ondernemer, een innovator, manufacturer of flying hero? Om daar een beter zicht op te krijgen, legt de APB deze prototypes voor aan haar leden. "De bedoeling is om een sectoriële visienota op te stellen over de toekomst van het apothekersberoep in België. We noemen die 'visienota 20-25' ook al zal ze wellicht verder kijken dan 2025. Er zijn twee visies. Een eerder 'macro'-gerichte aanpak over het kader, het politieke werk en de acties op het niveau van de beroepsverenigingen, opdat het beroep kan evolueren en uit te maken welke richting we uitgaan", zegt Alain Chaspierre van de APB. Daarnaast is er dan de 'micro'-gerichte aanpak, gebundeld rond de zes typepersonages, die zich toespitsen op specialisatie, samenwerking, digitalisering, dienstverlening, gezondheidscoaching,... "We willen die delen met de apothekers zodat we een toekomstvisie kunnen schetsen die ze zelf mee vorm geven. We beogen een forum met constructieve bijdragen waarop ze kunnen reageren op de verschillende voorstellen. Een beetje naar analogie met het Riziv dat vier modellen uitwerkte voor de gezondheidszorg in de toekomst." Op de Facebookpagina MyAPB worden sinds 8 juni elke maandag twee typeprofielen voorgesteld, en dat drie weken op rij, tot 26 juni dus. Op woensdag volgt er een mini-enquête en op vrijdag maken de beheerders van de pagina een samenvatting van de interacties van de afgelopen week. U kan zich inschrijven op de discussiegroepen en mee online debateren via uw MyAPB-account. Op 8 juni werden de eerste twee personages voorgesteld: de local hero en de health coach. De local hero is een apotheker die de lokale verankering van zijn/haar officina wil versterken en voor de bevolking in de buurt een kwaliteitsvolle dienstverlening wenst uit te bouwen. De health coach is dan weer iemand die de apotheek ziet als een gezondheidscentrum waar patiënten begeleid worden met het oog op een betere gezondheid of persoonlijk advies krijgen in geval van ziekte. "De andere personages zijn bijvoorbeeld eerder gericht op ondernemingszin of, in het geval van de flying hero, op een nieuw soort apotheker die competenties ontwikkelt maar niet permanent aan een vaste apotheek gebonden is, en zijn diensten aanbiedt in verscheidene officina's", legt Chaspierre uit. Er staan meerdere documenten ter beschikking: een voorstelling van de typologie van de verschillende personages, getuigenissen van deelnemers aan de workshops die zich in de huid van de toekomstge profielen hebben gestopt, en een diaporama met de acties in de vorm van vragen of stellingen. Die info wordt dan aangevuld aan de hand van de antwoorden van de enquêtes op woensdag, waarbij de deelnemers meer specifieke vragen voorgeschoteld krijgen. U wordt dus hartelijk uitgenodigd om te reageren en ideeën aan te leveren... "Zoveel mogelijk mensen moeten zich op het forum kunnen uitdrukken, zodat er een dialoog ontstaat en wij daar conclusies kunnen uit trekken. Wij volgen die uitwisseling van nabij op, maar zullen niet of nauwelijks tussenkomen. We staan open voor kritiek en voor nieuwe suggesties en uitdieping van wat al in de apotheken werd gerealiseerd." "Wellicht wordt de apotheker van de toekomst een mix van de verschillende personages. We willen echt dat we daar samen aan bouwen. Het is een erg boeiende oefening die ons moet helpen om de denksporen te bepalen die prioriteit zullen krijgen in onze globale visienota die vorm krijgt mede op basis van de resultaten van de huidige bevraging", legt hij uit. De coronacrisis kwam enigszins door de opstart van dit project gefietst, maar de planning kon over het algemeen gerespecteerd worden. "We hadden voorzien om de volledige resultaten te kunnen voorstellen op het Pharma-congres in oktober, maar dat is jammer genoeg afgelast. We kijken uit naar andere manieren om er tegen het einde van het jaar mee naar buiten te treden", klinkt Alain Chaspierre hoopvol.