...

De Europese koepel van apothekers PGEU (Pharmaceutical Group of European Union) roept de gezondheidsinstanties op om officina-apothekers te integreren in de nationale vaccinatiestrategieën. "We kunnen het coronavirus nog geen halt toeroepen, maar we kunnen de nadelige effecten van een combinatie van covid-19 en siezoensgriep op het zorgsysteem de komende maanden afzwakken. We moedigen de nationale overheden met klem aan om gebruik te maken van het wijdverspreide en toegankelijke netwerk van apotheken doorheen Europa om efficiënte immunisatiestrategieën mee te dragen en om de vaccinatiegraad te verhogen", stelt voorzitter Duarte Santos. "Officina-apothekers zijn hoog opgeleide zorgprofessionals en een betrouwbare bron van informatie. Zij kunnen een sleutelrol spelen in het opsporen van risicogroepen en kunnen helpen om het vertrouwen in vaccinatie te vergroten." Apothekers moeten nauw betrokken worden in de organisatie van griepvaccinatieprogramma's en ze dienen de nodige steun en middelen te krijgen om patiëntenzorg te verstrekken, gaat hij verder. "Als eerstelijns zorgverstrekkers vormen zij eveneens een prioritaire groep voor de griepvaccinatie."