...

Indien de aannemer of het schoonmaak-bedrijf wel sociale of fiscale schulden heeft, mag u de factuur namelijk niet volledig betalen. U moet dan een inhouding doen. Bij sociale schulden moet u meer bepaald 35% van het bedrag dat u de aannemer verschuldigd bent (exclusief btw) inhouden en doorstorten aan de RSZ. Heeft de aannemer fiscale schulden, moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent (weerom exclusief btw), inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën. Om te weten of de aannemer of de poetsfirma dergelijke schulden heeft kunt u het ondernemingsnummer van het bedrijf in kwestie ingeven op de website https://www.checkinhoudingsplicht.be/. U kunt dat ook doen via uw smartphone of tablet. U ziet dan meteen of u al dan niet inhoudingen moet doen. Deze check kan u maar beter een eerst keer doen op het moment dat u het contract met de aannemer/dienstverlener in kwestie afsluit. In tweede instantie moet u de check nog eens overdoen per factuur dat u ontvangt. Print het attest dat u 'krijgt' bij raadpleging van de website af en hou dat bij. Als u de inhoudingsplicht niet nakomt, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale en fiscale schulden van de aannemer. U riskeert dus de factuur uiteindelijk... twee keer (of zelfs meer) te moeten betalen. Als u privé bouw- of verbouwingswerken wil laten uitvoeren aan uw woning, dan geldt deze inhoudingsplicht niet, voor zover de werken 100% betrekking hebben op het privégedeelte van uw woning.