...

In Europa werken meer dan 12,7 miljoen gezondheidswerkers, onder wie 7,3 miljoen verpleegkundigen, elke dag met gevaarlijke geneesmiddelen. Bij de gevaarlijke geneesmiddelen horen kankerverwekkende en mutagene geneesmiddelen en medicatie die toxisch zijn voor het voortplantingsstelsel. "Voor de patiënt is de behandeling met gevaarlijke geneesmiddelen noodzakelijk en in heel wat gevallen zijn ze levensreddend. Maar voor het personeel kan herhaalde blootstelling aan dergelijke geneesmiddelen zonder veiligheidsmaatregelen gevaarlijk zijn", schrijven de experts (*). "Kanker is de belangrijkste beroepsgerelateerde doodsoorzaak binnen de Europese Unie. Wetenschappelijke studies tonen aan dat ziekenhuispersoneel dat met gevaarlijke geneesmiddelen werkt driemaal meer risico loopt om leukemie en borstkanker te krijgen. Elk jaar sterven circa 106.500 mensen aan kanker als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen", betogen ze. De experts benadrukken dat niet alleen de mensen die geneesmiddelen in ziekenhuizen klaarmaken of toedienen, gevaar lopen. Tijdens de hele keten kan er contact zijn met gevaarlijke geneesmiddelen: werknemers in de productieafdeling in bedrijven, onderhouds- en transportpersoneel, thuishulp, nursing,... Eind maart heeft de actiegroep in het federale Parlement aanbevelingen opgelijst om de bescherming van werknemers te verbeteren. Een goede opleiding van het personeel, goed beschermingsmateriaal, veilige systemen om geneesmiddelen klaar te maken en toe te dienen en regelmatige controles op het terrein zijn noodzakelijk. Daarnaast moet er werk worden gemaakt van preciezere richtlijnen. "Er zijn grote verschillen tussen de ziekenhuizen, de thuiszorg, de woonzorgcentra en de industrie. Een stappenplan met richtlijnen en een lijst van gevaarlijke geneesmiddelen, zoals die al bestaat in de Verenigde Staten, zou een belangrijke stap in de goede richting zijn." Ook moet de conformiteit beter worden gecontroleerd en zou moeten worden geijverd voor certificaten voor kankercentra. Kankerpatiënten worden almaar vaker thuis behandeld. Daarom moeten eveneens het opleidingskader, de informatiestroom en de controle in de thuiszorg en in woonzorgcentra worden verbeterd.