...

Hoe zou u Beevr omschrijven? Beevr is een oplossing voor digitale weergave die erop gericht is de distributie van informatie en communicatie op schermen te optimaliseren. Digitale weergave is alomtegenwoordig, maar het wordt nog niet optimaal gebruikt. Het is absoluut nodig om het juist aan te wenden in functie van de sector, de doelgroep, de uren, de dagen, het seizoen en de locatie van de schermen. Waarom is dit interessant voor apotheken? Digitale weergave biedt een reeks oplossingen die zijn ontworpen om de relatie tussen patiënt en apotheker te verbeteren en de omzet te verhogen. Zo kunnen apotheken, zelfs de kleinsten, competitief blijven en hun klanten up-to-date diensten aanbieden. Het is een disruptief product, maar krachtig wat betreft imago, personalisatie en informatiemogelijkheden! En ook een slimme manier om de verkoop te boosten. De apotheek is een ontmoetingsplek waar men de tevredenheid van klanten kan analyseren en hun behoeften leren begrijpen. Dit is het idee van 'touch point marketing'. Apothekers moeten de kracht ervan benutten. Krijgen apothekers op die manier terug meer zeggenschap? Precies! In plaats van passief informatie te tonen op hun schermen, geeft Beevr apothekers de vrijheid om de inhoud van hun keuze te verspreiden (informatie, berichten en reclame) en ook derden te laten betalen om hun communicatieruimte in de winkel te gebruiken. Schermen worden zo actieve beheersinstrumenten (slapende voorraden pushen, enz.) en een informatiekanaal dat afgestemd is op de apotheek. Waarmee onderscheidt Beevr zich? Beevr ontwerpt zijn eigen oplossing en speelt in op de behoeften van de markt en het terrein. Wij willen het werk van de apotheker optimaliseren door hem dagelijks te helpen met intelligente technologie (informatieve inhoud, het weer, openingstijden, reclame, enz.) en hem terug controle te geven over zijn eigen kanalen voor informatieverspreiding en promotie. Beevr is dus veel meer dan alleen een weergaveoplossing! Hoe gaat dit concreet in zijn werk? Ofwel opteert de apotheker voor een volledig plan (scherm + speler + platform + abonnement), en hoeft hij enkel een computer, een stopcontact en Wi-Fi te hebben om aan de slag te gaan. Ofwel plaatsen wij een player op een al aanwezig scherm en neemt de apotheker een abonnement op de software (platform + abonnement). Op die manier kunt u ontdekken dat het platform een marktplaats heeft (alle content van foto's, video's, templates, afspeellijsten, widgets, campagnes van apothekersverenigingen, associatieve inhoud...) en een regie om de verkoop van publiciteitscampagnes te faciliteren.