...

Eerdere studies hadden wat twijfel doen rijzen over de respons van het immuunsysteem in geval van een SARS-CoV-2-infectie. Zijn patiënten die genezen van Covid-19, dan immuun voor de ziekte? Waarom verschilt de immuunrespons zo sterk van de ene patiënt tot de andere? Een recente studie heeft veeleer bemoedigende resultaten opgeleverd over de respons van de humorale en de cellulaire immuniteit. De vorsers hebben de immuunrespons van 14 patiënten die pas waren genezen van Covid-19, vergeleken met die van zes gezonde patiënten. Acht van de 14 patiënten hadden het ziekenhuis net verlaten en de zes andere hadden het ziekenhuis twee weken geleden verlaten. Er werden bloedstalen afgenomen, waarop de concentraties van IgM- en IgG-antistoffen werden bepaald. De auteurs hebben antistoffen tegen het SARS-CoV-2 vastgesteld bij de patiënten die waren hersteld van Covid-19, met name antistoffen tegen het S-eiwit (S, voor spike), het eiwit waarmee het virus zich aan de cellen hecht. De meeste geïnfecteerde patiënten hadden een meetbare hoeveelheid neutraliserende antistoffen. Bij de patiënten die waren hersteld van Covid-19, werd ook een cellulaire respons tegen het SARS-CoV-2 vastgesteld. Er bestond een sterke correlatie tussen de titer van neutraliserende antistoffen en het aantal virusspecifieke T-cellen. Bij follow-up van de zes patiënten twee weken na ontslag uit het ziekenhuis werden zeer hoge titers van IgG-antistoffen gemeten. Daaruit kan worden afgeleid dat de immuunrespons misschien wel verschilt van de ene patiënt tot de andere, maar dat de antistoffen die tijdens de infectie worden gevormd, beschermen gedurende minstens twee weken. Mogelijk kan dat een doorbraak forceren bij het zoeken naar een behandeling tegen het virus. "Onze onderzoeken vormen een basis voor een grondigere analyse van de beschermende immuniteit en geven een beter inzicht in het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van Covid-19 en vooral ernstige Covid-19", commentarieerde Chen Dong van de Universiteit van de Tsinghua, een van de hoofdauteurs van de studie. "Ze zullen ook implicaties hebben bij de ontwikkeling van een doeltreffend vaccin tegen het SARS-CoV-2." Het onderzoek werd uitgevoerd bij een klein aantal patiënten. Verder onderzoek is dus wenselijk om dat verder uit te pluizen. Immunity, 3 mei 2020, doi:10.1016/j.immuni. 2020.04.023