...

In België zijn in 2018 meer dan 70.000 nieuwe gevallen van huidkanker geregistreerd, waarvan 3.500 melanomen, de enige huidkanker die in het Belgische kankerregister wordt bijgehouden. 92% van de huidkankers (basocellulair carcinoom en spinocellulair carcinoom) wordt dus niet geregistreerd in het nationale register. In 2018 ging het om meer dan 40.000 nieuwe gevallen. Huidkanker is dan ook de frequentste kanker: 40% van de kankers die in België gediagnosticeerd worden. Borstkanker is goed voor 10%, prostaatkanker voor 9%, longkanker voor 8% en colonkanker voor 7%. Naar schatting krijgt 20% van de mensen huidkanker voor de leeftijd van 75 jaar. Dat is toe te schrijven aan de vergrijzing van de bevolking, frequente activiteiten in open lucht, de bruiningscultuur en de klimaatverandering. We worden nu inderdaad vaker (10 dagen zon meer in 2020) en intenser (inkrimping van de ozonlaag) aan ultraviolette stralen blootgesteld. "Het probleem van melanoom is verontrustend. Een melanoom treedt op op een jongere leeftijd dan andere huidkankers. De Stichting tegen kanker interesseert er zich sterk voor omdat de tendensen niet goed zijn. Naar verwachting zal de incidentie de komende jaren nog stijgen", aldus dr. Anne Boucquiau, woordvoerster van de Stichting tegen kanker. Tussen 2004 en 2018 is het aantal huidkankers verviervoudigd en naar schatting zal het aantal de volgende tien jaar verdubbelen. "Het is tijd om de tsunami die op ons afkomt, af te remmen. De meeste huidkankers kunnen worden vermeden door een correcte bescherming tegen de zon, zegt de Stichting. Preventie volstaat echter niet om het aantal gevallen, de druk op het gezondheidszorgstelsel en de kosten van de behandeling op korte termijn te verlagen." Daarom nodigt de stichting de regering uit zich bij haar aan te sluiten voor een grootschalige campagne voor preventie van huidkanker op lange termijn. "Ons gedrag ten aanzien van de zon is de laatste 50 jaar enorm veranderd. Een getaande huid is een schoonheidsideaal geworden en dat uit zich ook in het aantal huidkankers. Een rode huid, maar ook een bruine huid is een teken dat de huid beschadigd is door uv-stralen. Een mentaliteitswijziging ter zake is belangrijk", aldus Brigitte Boonen, experte uv en gedragsverandering van de Stichting tegen kanker. De nadruk wordt dus gelegd op het belang van een goede bescherming tegen uv-licht en dat al van op jonge leeftijd. We zouden de uv-index moeten volgen om te weten of we extra voorzorgsmaatregelen moeten nemen, en dat van half maart tot einde september. "Als de uv-index 3 of hoger is, moet men de schaduw opzoeken (vooral tussen 12 en 15 uur), beschermende kleding dragen en een zonnecrème factor 30 of hoger gebruiken. Vanaf een uv-index van 3 (sommigen zeggen zelfs al vanaf een uv-index < 3) zouden foto- types 1 en 2 zich moeten beschermen en 's morgens zonnecrème aanbrengen, net zoals ze hun tanden poetsen. Dat zou een dagelijkse reflex moeten worden. Er zijn nog veel mogelijkheden om zich beter te beschermen. Zo steunt de stichting ook de plaatsing van zonnecrèmeautomaten in sportclubs bijvoorbeeld. Die zijn er al in Canada, Australië en de crèches in Nederland", voegt ze eraan toe. De specialiste vestigt ook de aandacht op de prijs van zonnebeschermingsproducten en het btw-tarief. "Veel landen hebben de prijs verlaagd en sommige landen zouden die producten gratis willen aanbieden. Eigenlijk zijn dat 'geneesmiddelen', want men moet ze gebruiken om zich te beschermen." "Jaarlijks op spreekuur gaan bij een dermatoloog voor controle van de huid is weinig praktisch en zinloos. Het is veel belangrijker de mensen duidelijk te maken dat ze zich tegen de zon moeten beschermen", benadrukt Brigitte Boonen. Zo zou men zijn eigen huid twee tot drie maal per jaar moeten controleren en een dermatoloog raadplegen als een vlek snel van vorm, kleur of dikte verandert of begint te jeuken of te bloeden. De stichting wil de bevolking informeren over en bewustmaken van de gevaren van de zon en lobbyt ook voor een verbod op zonnebanken voor commercieel gebruik, ijvert voor een specifieke bescherming voor mensen die beroepshalve worden blootgesteld aan uv-stralen, en werkt momenteel aan een natio- naal plan voor huidkanker (preventie, vroege opsporing, behandeling). De stichting lobbyt ook op Europees niveau opdat het Europees plan tegen kanker meer rekening zou houden met huidkanker. Huidkanker is immers de frequentste kanker en ook de kanker waarvan de incidentie onrustwekkend snel stijgt.