...

Begin september kon u hier al een en ander lezen over het delen van informatie en taken, onder meer tussen apothekers en artsen.Ere wie ere toekomt: de huisapotheker kan rekenen op de steun van de meeste respondenten. Niet minder dan 87% is het helemaal of eerder eens met de stelling 'De huisapotheker is een goed concept'. "Dat succes blijkt ook uit de laatste cijfers inzake de nieuwe opdracht van de apotheker: niet minder dan 800.000 bevraagden scharen zich achter deze uitspraak amper twee jaar nadat de nieuwe taak van de apotheker in het leven werd geroepen.""Het resultaat (87%) toont aan dat de huisapotheker heel goed scoort bij de bevolking en dat de apothekers een positief signaal geven. Ze beseffen dat het beroep steeds meer evolueert naar prestaties met toegevoegde waarde", zegt Alain Chaspierre, voorzitter van de APB."In die context is de huisapotheker een heel belangrijke schakel en we denken nu al verder na over andere dienstverlening zoals het geneesmiddelenoverzicht", voegt Alain Chaspierre toe. "Het IPSA (Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers) en de SSPF (Société Scientifique des Pharmaciens Francophones) organiseerden reeds opleidingen over dit thema. Dat toont aan dat we anticiperen en dat er een goede samenwerking is tussen Nederlandstalige en Franstalige apothekers. Zo kunnen we de apothekers de nodige vorming bieden."Zowat 66% van de respondenten zegt het eens of 'eerder eens' te zijn met de stelling 'homeopathie is niet doeltreffend', terwijl slechts 10% het er helemaal niet mee eens is."Uit heel wat studies die gepubliceerd zijn, blijkt het gebrek aan bewijzen voor de doeltreffendheid van homeopathie", zegt de APB-voorzitter. "We zien ook dat universiteiten tijdens de opleiding weinig aandacht aan homeopathie besteden. Maar als mensen homeopathie willen en de apotheker voor de nodige begeleiding zorgt, de redenen voor het gebruik van homeopathie verifieert, kijkt of er geen alternatief middel is en nagaat of hij de patiënt al dan niet moet doorverwijzen naar een arts, dan staat kiezen vrij."Van de deelnemende apothekers is 57% het eens met de stelling 'ik heb vrede met het huidige wachtsysteem'. "We weten hoe moeilijk de wachtdiensten kunnen zijn voor apothekers en dat is logisch als je aan het fenomeen night-shopping denkt. Ik hoop dat het nieuwe systeem voor het einde van het jaar zal worden ingevoerd, net als het beschikbaarheidshonorarium", luidt de reactie van Alain Chaspierre."De overgrote meerderheid van de apothekers is tevreden, en dat had ik niet verwacht, maar vergeet niet dat 40% niet tevreden is. Voor mij is een apotheek van wacht een essentiële en specifieke dienst voor de bevolking. Vandaag denken we na over de toekomst ervan, rekening houdend met de bestaande huisartsenwachtposten."Bijna twee derde (65%) van de bevraagde apothekers is het eens met die stelling. "Men kan het toenemende onveiligheidsgevoel in apotheken niet ontkennen", zegt de voorzitter van de APB. "Het percentage verbaast mij niet. Maar er zijn veel stappen gezet om de veiligheid in apotheken te vergroten, onder meer door de APB bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omwille van de huidige politieke situatie zijn die nu echter on hold gezet. De APB ontwikkelde ook een Toolbox om apothekers een reeks adviezen te geven, onder meer wat de inrichting van de apotheek betreft."Met deze stelling is 57% van de apothekers het eens."Er wordt reeds lang debat gevoerd over het aantal apotheken in België. Sommige apothekers zijn van oordeel dat de APB niet langer kleine apotheken steunt, wat nochtans niet waar is, ook al omdat we erover waken dat er systemen zijn die hun duurzaamheid garanderen", zegt Alain Chaspierre. "Veel apothekers begrijpen dat we te maken hebben met een economische realiteit, wanneer banken bijvoorbeeld aan jonge apothekers zeggen dat ze geen financiering kunnen aanbieden voor een apotheek met een omzet van minder dan 500.000 euro.""In de context van Apotheek 3.0 is onze boodschap om een model van samenwerking of zelfs integratie te vinden voor een iets grotere apotheek, om diensten te leveren en om een meer reactieve voorraad te hebben. Ik zeg niet dat dit model koste wat het kost moet worden gepusht, maar we moeten een evenwicht bewaren tussen enerzijds een van de sterke punten van de sector - de toegankelijkheid - en anderzijds de economische realiteit om de confrontatie met de toekomst aan te gaan. We moeten wel toegeven dat er in sommige steden soms een overconcentratie van apotheken is en dat groeperingen efficiënter kunnen zijn, en dat is een boodschap die niet altijd gemakkelijk te aanvaarden is. Maar als we niets doen, krijgen we een werkinstrument dat niet gevaloriseerd wordt. Dat is vandaag misschien dé uitdaging."Niet minder dan 48% van de apothekers is het eerder eens met die stelling."Dat cijfer had ik niet verwacht. De apotheker bevindt zich in een wereld in volle verandering en moet zichzelf opnieuw uitvinden. Daar werkt de APB fel aan mee, maar dit is ontzettend moeilijk wat bepaalde wetten en liberaliseringen betreft. Soms is het ontzettend hard werken, voor weinig zichtbaar resultaat. Het is ook zo dat we niet over alles communiceren...We moeten vandaag goede initiatieven nemen voor de toekomst, die nog meer gericht zal zijn op de competenties van de apotheker die niet altijd ten volle benut worden. Er is een bepaalde onzekerheid en ik begrijp best wel dat sommige apothekers de indruk hebben dat hun belangen onvoldoende verdedigd worden wanneer het over bepaalde evoluties gaat die vaak het Belgische kader overschrijden.Ik wil een boodschap van optimisme meegeven en zeggen dat er al een hele weg afgelegd werd, dat we nog meer aan de weg zullen werken, zonder het basiswerk uit het oog te verliezen. De huisapotheker wordt op prijs gesteld, zelf op internationaal niveau, en er komen nog meer functies zoals preventie.Het beeld van de apotheker alleen in zijn apotheek is een beetje verleden tijd. De APB maakte een gids om apothekers te helpen beter samen te werken en doeltreffender te zijn. We moeten bewijzen dat we in staat zijn om te evolueren. Daarom doen we zoveel proefprojecten, onder meer in de context van de Apotheek 3.0", zo besluit Alain Chaspierre.