...

Waarom studeerde u farmaceutische wetenschappen? Dat heeft ongetwijfeld te maken met het milieu waarin ik ben opgegroeid. Mijn vader is kinesitherapeut, mijn moeder werkt in de klinische biologie en toen ik een studiekeuze moest maken, was mijn zus net afgestudeerd als pedicure-podoloog en werkte mijn meter in een apotheek, iets wat ik altijd al aantrekkelijk vond. Ik wilde in de medische sector werken, maar niet zozeer in de zorg, ik had meer belangstelling voor de behandeling. U bent afkomstig uit Perpignan. Hoe kwam u in België terecht?Omdat het systeem in Frankrijk een beetje anders is. Er is één globaal examen voor verschillende specialismen. Maar ik wist dat ik apotheker wilde worden en niet dokter, verloskundige of iets anders. Dus kwam ik in 2011 naar België om mijn opleiding farmaceutische wetenschappen te starten aan de UCLouvain. Ik kwam met een groepje vrienden uit Perpignan, we waren met vier, de anderen gingen geneeskunde studeren. De jaren verstreken, ik haalde mijn diploma en ik heb een relatie met een Belg, dus ik ben echt wel goed geïntegreerd! Van de drie vrienden die me vergezelden, bleef er één ook in België, hij is tandarts. De andere twee keerden terug naar Frankrijk. Mist u het zuiden en de zon niet? Ik mis mijn cultuur en de zon, zoveel is zeker. Maar de professionele kansen, het leven in België, de Belgen en de hele sfeer hier maken dat gemis goed. Van zodra ik kan, trek ik naar het zuiden. Behalve tijdens de pandemie. De voorbije twee jaar was reizen moeilijker en dan voel je je toch een beetje ver van je geboortestreek. Vandaag werkt u in de farmaceutische industrie. Vanwaar die keuze?Tijdens mijn studie liep ik stages in de farmaceutische industrie, de klinische biologie en in een apotheek. Nadat ik mijn studie had afgerond, werkte ik als vervanger in apotheken. Ik deed het werk graag, ik vond het contact met de patiënten prettig, maar al snel ging ik nadenken over de toekomst. Wilde ik mijn hele leven in de apotheek werken? Zou het niet interessant zijn om verder te studeren? Was het daar niet het uitgelezen moment voor? Ik schreef me in voor een master in de industriële farmacie, een opleiding in samenwerking met de ULiège, de ULB en de UCLouvain, en in 2018 studeerde ik af. Door die specialisatie heb ik echt een domein gevonden dat ik leuk vind en waar ik me goed voel. Tijdens deze master deed ik een stage bij GSK waar ik vervolgens werd aangenomen voor de 'Quality for Supplier and Incoming Material'. Ik was blij met mijn baan, maar ik wilde het QP (Qualified Person)-certificaat behalen, ik wilde de verantwoordelijke apotheker zijn. En toen kreeg ik een werkaanbod van het bedrijf Zoetis met de mogelijkheid om die kwalificatie te kunnen halen. Bovendien kreeg ik ook een vast contract. In december 2020 haalde ik het QP-certificaat. Wat is de taak van de verantwoordelijke apotheker? Op de afdeling Kwaliteitsgarantie is de QP de apotheker die verantwoordelijk is voor het vrijgeven van loten op de markt. Hij certificeert dat elk lot van geneesmiddelen voldoet aan alle vereiste bepalingen wanneer het een productie-eenheid verlaat. Dat is het aspect dat ik leuk vind, de wetenschappelijke en professionele uitdaging: de apotheker doet alles om de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen te waarborgen. Bovendien interesseerde het werken op het meer biologische gebied van vaccins me enorm, daarom heb ik niet geaarzeld om naar Zoetis te gaan, dat verschillende vaccins produceert (voor schapen, runderen, paarden, katten, honden, pluimvee), van de werkzame stof tot de verpakking. Is dat werk niet vrij administratief? Mijn werk is heel divers, het stelt me in staat om een goede balans te vinden. U moet weten dat op de afdeling Kwaliteitsgarantie bepaalde taken heel operationeel zijn en interventies op het terrein vereisen. Momenteel werk ik vooral aan de behandeling van gewrichtsproblemen voor katten en honden (monoklonale antilichamen). U bent ook voorzitter van PharmaLouvain, de alumnivereniging van de UCLouvain. Waarom? In maart 2018 nam ik het voorzitterschap van PharmaLouvain over voor een termijn van vier jaar. Deze vereniging, opgericht in 1922, wil een schakel zijn tussen studenten en professionals. Het vorige bestuur was er al jaren en er ontstond stilaan een kloof tussen de vereniging zelf en de studenten. Als een vereniging veroudert en geen werk maakt van verjonging, dan groeien oude en nieuwe generaties uit elkaar. Daarom hebben we het bureau vernieuwd door jonge apothekers die tussen 2015 en 2018 afstudeerden te integreren. We proberen de vereniging nieuw leven in te blazen door evenementen te organiseren en de continuïteit tussen studies en werk te bevorderen. Wat zijn de activiteiten van PharmaLouvain?Elk jaar organiseren we de proclamatie van apothekers, een belangrijke gebeurtenis in het leven van afgestudeerden. In 2020 kon dat niet omwille van de pandemie, maar dit jaar vierden we de promoties 2020 en 2021. We richten ook een 'InfoDay Career' in, in maart. Het is dé apotheekbeurs waar alle beroepsmogelijkheden voorgesteld worden; de meer traditionele sectoren zoals de apotheek en specialisaties zoals industrie, klinische biologie, ziekenhuis of onderzoek. Maar er zijn nog meer beroepen die de apotheker kan uitoefenen, met name in de tabakologie, de bandagisterie, de Orde van apothekers, onderwijs - we willen studenten een veel bredere kijk op het beroep geven. Sinds 2020 organiseren we ook een permanente vormingsdag ontwikkeld in samenwerking met het Certificat en Soins Pharmaceutiques van de UCLouvain. De eerste editie ging over de zorg voor patiënten met kanker en de continuïteit van de ziekenhuisapotheekzorg. De tweede editie, die plaatsvond op 5 oktober, stond ook in het teken van continuïteit van zorg, maar dit keer voor patiënten die anticoagulantia nemen. Staan er nog meer projecten op stapel? Voorlopig zijn onze activiteiten nog erg gericht op studenten en apotheek. Maar we hopen te kunnen uitbreiden naar andere sectoren, zoals de industrie, de ziekenhuisapotheek, de klinische biologie, onderzoek, ... om evenementen te organiseren die alle apothekers aanbelangen. Tot slot hopen we in 2022 het honderdjarige bestaan van PharmaLouvain te kunnen vieren. Afhankelijk van de evolutie van de pandemie, zijn we van plan die verjaardag in oktober-november 2022 te vieren. Welke impact had covid-19 voor u? Sinds het begin van de pandemie deed ik nauwelijks telewerk. Dat toont aan dat mijn functie operationeel is. De productielijnen bleven op dezelfde manier werken. De pandemie had geen grote impact op mijn professionele leven en ik besef dat niet veel mensen dat kunnen zeggen. Maar de pandemie had natuurlijk wel gevolgen voor mijn privéleven en activiteiten zoals PharmaLouvain. We moeten het werk opnieuw opstarten: ik heb het team verteld dat 'elke steen een gebouw kan worden'. Het zal veel tijd in beslag nemen, maar we zullen beetje bij beetje vooruitgaan, afhankelijk van de middelen van de vereniging en van de pandemie. Hoe ziet u het vervolg van uw loopbaan? Tot nu toe zit ik goed waar ik ben. Uiteindelijk wil ik een groep mensen kunnen aansturen, een team ontwikkelen. Maar ik zie mijn toekomst zeker in de industrie omdat die zoveel mogelijkheden biedt. Het zal me nog vele jaren kosten om de sector te leren kennen!