Geneesmiddelen

...

AJOVY® (fremanezumab, Teva Pharma), een monoclonaal antilichaam gericht tegen CGRP, is een nieuwe behandeling voor de preventie van migraine. Dupilumab ( Dupixent, Sanofi) is een nieuw, volledig humaan monoclonaal antilichaam, dat de signalisatie van IL-4 en IL-13 blokkeert. Dit nieuwe werkingsmechanisme zorgt voor een belangrijke vooruitgang in de therapeutische opties voor de behandeling van ernstig astma. Libtayo®(cemiplimab, Sanofi) is de eerste en momenteel enige checkpoint inhibitor die EMA goedgekeurd is voor de behandeling van volwassen patiënten met een gevorderd cutaan plaveiselcel carcinoom, die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of radiotherapie. Spravato (esketamine, Janssen) is de eerste medicamenteuze behandeloptie in Europa specifiek voor therapieresistente depressieve stoornis. Deze behandeling via een neusspray heeft een nieuw antidepressief werkingsmechanisme en ageert door modulatie van de glutamaat neurotransmissie. Vitrakvi®(Bayer), met als werkzaam bestanddeel larotrectinib, is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van zowel volwassen als pediatrische patiënten met solide tumoren, wiens tumor gedreven wordt door een NTRK-genfusie, een zeldzame aandoening in de oncologie waarvoor een hoge medische nood bestaat. NAVIFY®Mutation Profiler (Roche): clinical decision support tool voor gestandaardiseerde interpretatie van new generation sequencing. QuiremScout®(Terumo) optimaliseert de work-up van een selectieve interne radiatie therapie voor patiënten met niet opereerbare primaire en secundaire levertumoren. Rezum Water Vapor Therapy (Boston Scientific): de nieuwste minimaal invasieve therapie voor benigne prostaathyperplasie die als dagbehandeling kan worden uitgevoerd, zonder verstoring van de seksuele functie. VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay (Roche): laagdrempelige test in combinatie met moleculaire confirmatie in het kader van een tumor-agnostische behandeling. Mireille Alhouayek: Pharmacological modulation of the endocannabinoid system to counteract inflammation Ana Beloqui García: Exploiting the pathophysiology of the gut towards innovative treatment of gastrointestinal/metabolic diseases Martyna Szpakowska en Andy Chevigné: Molecular pharmacology of atypical chemokine receptors and their ligands in health and disease Bram Verstockt: Predicting outcome of inflammatory bowel diseases