...

Na vele jaren van stilte staat de menopauze opnieuw in de belangstelling, zoals nooit voorheen. Er gaat geen week voorbij of het thema komt aan bod in een boek, een blog, een congres of een tv- of radioprogramma. Is de menopauze 'trendy' geworden? Of hebben we hier echt met een maatschappelijk fenomeen te maken? Het is waar dat vrouwen boven de 50 voor het eerst in de geschiedenis professioneel actief zijn en tegelijk streven naar een betere levenskwaliteit. In die mate zelfs dat ook de arbeidswereld zich in de menopauze gaat interesseren. Op het gebied van human resources zijn er nog nooit zoveel rapporten over de menopauze (en menstruatie) verschenen. Sommigen aarzelen ook niet langer om te spreken over 'M'-taboes (M voor Menopauze en Menstruatie) op de werkplek. Het politieke beleid rond menopauze verandert ook, zoals in het Verenigd Koninkrijk en verschillende EU-landen. En bij ons voerde het bedrijf Securex net een studie uit over 'Menopauzesymptomen en werk' in samenwerking met de Universiteit Gent. Om maar te zeggen, er beweegt wat! Na meer dan 20 jaar lijkt het erop dat vrouwen weer openlijk durven te praten over hormoonvervangingstherapie, globale gezondheidszorg en menopauze! Het heeft dus twintig jaar geduurd vooraleer artsen en vrouwen het trauma, veroorzaakt door de WHI-studie (Women's Health Institute), van zich wisten af te schudden. Ter herinnering: de HST-studie van 2002 werd voortijdig stopgezet vanwege het vermeende verhoogde risico op borstkanker en cardiovasculaire risico's. En dat ondanks onregelmatigheden in de studie (vrouwen van gemiddeld 63 jaar, overgewicht (30%), een minder goede gezondheid, ...) Het resultaat: een generatie vrouwen in de menopauze werd zo opgeofferd en over het hoofd gezien vanwege HST-gerelateerde angsten. Tegenwoordig wordt HST opnieuw voorgeschreven, omdat het voor sommige vrouwen nuttig is om verlammende symptomen te verlichten en omdat het vrouwen beschermt tegen cardiovasculaire problemen. Vandaag wordt het geval per geval voorgeschreven, bij het begin van de menopauze en in overleg met de arts, op basis van een evaluatie van de baten/risicoverhouding, de medische voorgeschiedenis en de impact op de levenskwaliteit. Vandaag is het motto duidelijk: elke vrouw verdient gepersonaliseerde zorg! Want er zijn evenveel (peri)menopauzes als vrouwen. Op basis van medisch onderzoek, goed luisteren naar en goed aanvoelen van de patiënten, is het aan de artsen om gevalideerde therapeutische oplossingen en hulpmiddelen in te zetten om elke vrouw de best mogelijke ondersteuning te bieden doorheen de fases in haar leven. Artsen (gynaecologen en/of huisartsen) spelen een centrale rol in het voorschrijven van medische behandelingen voor vrouwen in de (peri)menopauze, terwijl apothekers duidelijk eerstelijnshelpers zijn, om vrouwen te helpen het verband te leggen tussen het optreden van bepaalde symptomen en de (peri)menopauze.Bij vrouwen van 45 jaar en ouder moeten apothekers vooral letten op klachten die verband houden met de volgende symptomen: - Onregelmatigheden van de cycli (+/- significant) - Opvliegers (75 tot 80% van de vrouwen). Duur: 30 seconden tot 5 minuten - gevolgd door rillingen - Nachtelijk zweten - Pijnlijke borsten - Stemmingswisselingen - Verergering van hoofdpijn - Slaapstoornissen (depressie, prikkelbaarheid, nervositeit, slapeloosheid, enz.) - Vermoeidheid - Concentratieproblemen - enz. Uit de Elisa-studie3 uit 2022, uitgevoerd bij 5.000 vrouwen in het academisch ziekenhuis van Toulouse, blijkt dat 44% van de ondervraagde vrouwen hun symptomen niet bekendmaken aan de zorgprofessionals. Toch heeft 87% van hen er last van, maar leggen ze zich erbij neer om in stilte te lijden, omdat ze niet weten dat hun symptomen verlicht kunnen worden. Ze schrijven hun conditie vaak toe aan stress, veroudering of levensstijl, waardoor ze onbewust wegblijven van behandelingen die hun levenskwaliteit en gezondheid op lange termijn kunnen verbeteren.