...

Als u een bestaand appartement (of een handelsruimte in een appartementsgebouw) wil kopen, is het belangrijk om voorafgaand een aantal documenten op te vragen en ze grondig na te lezen. Op die manier komt u immers te weten of er verbouwingen gepland zijn aan de gemene delen, welke procedures en discussies er zoal zijn in het gebouw, hoeveel de jaarlijkse afrekening van de kosten bedraagt, hoe die kosten verdeeld worden, wat u met de ruimte die u op het oog hebt allemaal kunt doen, enz. Vraag daarom aan de verkoper (of aan de syndicus van het gebouw) vooreerst de statuten van het gebouw op. Daarin staat welke gedeelten van het gebouw privatief zijn en welke gemeenschappelijk, hoe de gemeenschappelijke kosten verdeeld worden, of er beperkingen zijn aan het gebruik van het gemene en de privatieve delen, enz. Vraag daarnaast ook het reglement van inwendige orde op alsook de verslagen van de laatste algemene vergaderingen. U kunt dan zien welke leefregels er in het gebouw zijn en wat er 'leeft' binnen het gebouw. Als kandidaat-koper hebt u ook het recht om een kopie te vragen van de laatste afrekeningen die de syndicus opmaakte alsook een overzicht van de hangende gerechtelijke procedures die verband houden met de mede-eigendom.Overweeg de aankoop enkel als u zich kunt vinden in wat er uit deze documenten allemaal blijkt.