...

Ook als apotheker wil u de boot van de technologische evolutie niet missen. U denkt er dan misschien ook wel aan om in uw officina zelf de actuele technologie te gebruiken om er op die manier voor te zorgen dat u meer tijd hebt voor uw patiënten en voor het verlenen van kwaliteitsvolle farmaceutische zorg. In dat geval is het belangrijk dat u rekening houdt met de voorschriften van de orde in dat verband. Vooreerst nam de Orde een standpunt in over automatische verdeelapparaten die u desgevallend zou willen plaatsen. Het gaat daarbij dan om apparaten die, net zoals drank- en voedingsautomaten, gezondheidsproducten ter beschikking stellen van de patiënt, zonder tussenkomst van de apotheker. Het uitgangspunt daarbij is dat het niet zomaar geoorloofd is om onbeperkt gebruikt te maken van dergelijke apparaten. Het gebruik van dergelijke apparaten riskeert nu eenmaal in strijd te zijn met uw missie als apotheker. Als u producten gewoon zou laten afhalen via een automatisch verdeelapparaat kunt u deze missie niet nakomen. Dit verbod geldt echter alleen voor producten die onder het monopolie van de apotheker vallen. Op de voorgaande regel bestaat dan ook een uitzondering. Deontologisch gezien kunnen verdeelapparaten namelijk toch gebruikt worden als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Concreet is dan vereist dat de automaat alleen gezondheidsproducten verdeelt die niet onder het monopolie van de apotheker vallen (denk bv. aan voorbehoedsmiddelen, luiers, cosmetica,...). Bovendien moet de automaat zo ontworpen en geplaatst zijn dat de kwaliteit en de veiligheid van de af te leveren producten wordt gewaarborgd. Hij moet aan de buitenkant van de apotheek geplaatst worden en eraan geannexeerd zijn. De automaat moet ook onder uw controle als apotheker vallen waarbij u de exploitatie ervan niet mag overdragen. Verder is de aanwezigheid van zo'n automaat strikt beperkt tot één enkel toestel per apotheek waarvan de omvang, de structuur en de presentatie discreet moet zijn en niet de volledige buitenkant van de apotheek mag beslaan. Het toestel mag ook geen publiciteit maken en geen cliënteel lokken. Tot slot wordt gesteld dat de verdeling gebeurt onder de aansprakelijkheid van de apotheker wiens gegevens worden vermeld op het verkochte product om, indien nodig, een later contact met de apotheker mogelijk te maken. Afhaalloketten zijn kastjes horend bij de apotheek waar de patiënt buiten de openingsuren een product kan afhalen dat hij vooraf in persoon in de officina heeft besteld en betaald. De opening van het loket is beschermd door een sleutel of een persoonlijke code die aan de patiënt bij de bestelling wordt gegeven. Het gebruik van zo'n loketten is in principe wel toelaatbaar in zoverre dat de apotheker effectief zijn missie inzake zorgverstrekking vervult wanneer de patiënt zijn product in de apotheek bestelt en betaalt. Hoewel het gebruik van afhaalloketten dus in principe toelaatbaar is, moeten er ook hier wel een aantal strikte voorwaarden vervuld worden. Zo is vooreerst vereist dat de overhandiging van het product aan de patiënt dringend is, maar niet onmiddellijk mogelijk is op het ogenblik van de bestelling in de apotheek. Bovendien mogen slechts een beperkt aantal kastjes beschikbaar zijn voor de patiënten van de apotheek. Hun omvang, structuur en presentatie moeten ook discreet zijn. Ze mogen geen publiciteit maken en geen cliënteel lokken, en dit rechtstreeks noch onrechtstreeks. Verder moeten de kastjes bij de apotheek horen en mogen ze enkel operationeel zijn buiten de openingsuren van de apotheek. De producten mogen ook slechts beschikbaar zijn voor een beperkte termijn. Ook moeten de kastjes zo ontworpen en geplaatst worden dat de kwaliteit en de veiligheid van de af te halen producten niet wordt aangetast waarbij u daar als apotheker voor verantwoordelijk bent. Ten slotte moeten alle wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn op de aflevering van de betrokken producten (bv. inzake etikettering) worden gerespecteerd. De Nationale Raad merkt bovendien op dat deze toestellen in geen enkel geval mogen gebruikt worden om de wettelijke, regelgevende en deontologische vereisten met betrekking tot de online verkoop van geneesmiddelen te omzeilen. Het online-bestellen van voorschriftplichtige geneesmiddelen (per e-mail of via een ander systeem) of het bestellen via een terminal aan de buitenkant van de apotheek, waarbij deze geneesmiddelen worden afgehaald via een verdeelapparaat of een loket, zonder enig contact met de apotheker, is strijdig met het toepasselijke verbod op de online-verkoop van voorschriftplichtige geneesmiddelen.