...

UPB-AVB is eigenlijk een beroepsvereniging met de allures van een regionale organisatie, in die zin dat we actief aan lobbying doen, legt beleidsmedewerker David Desmet vooreerst uit. "Een groot verschil met de andere apothekersverenigingen in het land is ook dat onze tariferingsdienst enorm veel aan de OCMW's factureert. Verder zijn de uitdagingen in de hoofdstad van een andere orde, vooral wegens de specifieke populatie in de hoofdstad, met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Komt daarbij dat veel Brusselaars geen vaste huisarts hebben, waardoor apothekers hier als het ware op de nulde lijn staan." Julian Jehaes, apotheker in Schaarbeek, treedt dat bij. "Als apotheker in Brussel staan wij het dichtst bij de bevolking - je kan bij ons binnenstappen zonder afspraak." Ann Herzeel vervoegt het (online) gesprek met enige vertraging. "Het is hier een typische hectische covid-maandagmorgen", excuseert ze zich. Een van de medewerkers in haar apotheek, in de maritieme wijk in Molenbeek, wacht op de testuitslag na een hoogrisicocontact thuis. "Binnen het Brusselse zorglandschap is onze rol als apotheker sinds het begin van de pandemie heel sterk naar voren gekomen", stelt ze. "Onze toegankelijkheid en de vertrouwensband met onze patiënten is van kapitaal belang, als je weet dat hier 130 nationaliteiten wonen, met elk hun eigen gebruiken en gewoontes." Gelukkig wordt die meerwaarde wel degelijk ingezien door de Brusselse overheid, gaat ze verder. "Neem nu de covidvaccinatie in de apotheek, door een arts - het project Pharma-on-Tour. Daar kunnen wij als apothekers het verschil maken. Het project is een succes en het heeft bovendien een invloed op de algemene vaccinatiegraad, ook los van covid. We hopen dat we daarin een grotere en flexibelere rol kunnen spelen, want door de antivaxbeweging dreigt er meer weerstand tegen andere vaccins, bv. tegen de kinderziekten. Dat wordt nog een werk van lange adem." De crisis kan binnen Brussel de start betekenen van eerstelijnszorg op wijkniveau, hoopt Ann Herzeel. "Naar analogie met de eerstelijnszones in Vlaanderen, waar er sinds de opstart veel meer samenwerking is gegroeid tussen de verschillende zorgverstrekkers. Dat is waar wij in Brussel naar uitkijken. Groot probleem is immers dat er hier wel veel hulporganisaties en diensten bestaan, maar dat de weg ernaartoe vaak moeilijk te vinden is." Een knelpunt waar beide covoorzitters dagelijks mee geconfronteerd worden, is de digitale kloof. Julian Jehaes: "Veel mensen vragen ons om hun CST af te drukken, om uit te leggen hoe de CovidSafe-app werkt,... Dat vergt allemaal veel tijd. Soms bellen ze dan nadien nog eens terug omdat het niet lukt met de app, of om in te loggen op mijngezondheid.be. Een groot deel van onze tijd gaat daarnaartoe." Ann Herzeel: "We merken inderdaad dat steeds meer patiënten volledig verloren zijn: met de elektronische voorschriften, certificaten voor vaccinatie, testing, en ga zo maar door. Als apotheker hebben wij maar beperkt toegang tot een aantal gegevens, wat begrijpelijk is aangezien het om patiëntgebonden informatie gaat. Toch willen we graag bekijken of we daar op termijn geen grotere rol in kunnen opnemen, zodat we voor de patiënt meer duidelijkheid kunnen scheppen. Momenteel is het immers een kluwen." Die digitale kloof is overigens een fenomeen dat zich in meer sectoren van de maatschappij voordoet, denk maar aan filialen van ziekenfondsen en van banken die een voor een sluiten. "Dat alles vergt een zekere reflectie, vooral in een grootstad." Hoe zien de Brusselse apothekers de toekomst tegemoet? Er staan al meerdere projecten op stapel. Ann Herzeel: "Binnen het Brussels Gezondheidsplan komt de focus meer te liggen op preventie, met daarin een grotere rol voor de apotheker, bijvoorbeeld aangaande colonkankerscreening. Sinds die ook via de apotheek wordt verdeeld, ging de deelname in stijgende lijn." De nieuwe GGG's over polymedicatie en afhankelijkheid van Z-geneesmiddelen doen hun intrede. "Dat zijn bij uitstek taken voor de apotheker, vooral in Brussel. Cijfers zijn er niet voorhanden, maar we merken dat mensen met afhankelijkheid van benzodiazepines zich vooral tijdens de wachtdienst aandienen. Op die manier proberen ze onder de radar te blijven, maar dankzij het GFD hebben we wel zicht op de problematiek." Andere projecten die worden voortgezet zijn CareTest, voor de diagnose van diabetes; het testen van symptomatische covidpatiënten; en masker 19, het initiatief om partnergeweld mee aan te pakken. 2022 wordt een spannend jaar, met nog veel werk op de plank, klinkt het. "De Brusselse context stelt heel wat uitdagingen. Gelukkig is er een sterke valorisatie en erkenning vanuit de Brusselse overheid. We worden echt beschouwd als partner en zorgverstrekker, niet louter als actor", stelt Ann Herzeel tevreden vast. "Mijn ultieme droom is om een afsprakenagenda te hebben, met consultaties voor GGG's, tests, advies, en zo meer. Zodat op die manier ons werk zichtbaar wordt, en er ook een gepaste verloning tegenover kan worden geplaatst."