...

Als er iets misgaat met een bestelling door een leverancier of een dienst van een aannemer of andere dienstverlener, dan wil u allicht niet diens volledige factuur betalen. Niettemin kan het gebeuren dat een gedeelte van de levering of de werken wel in orde was. Maar hoe gaat u dan best te werk? Als ondernemer (en dat u bent u ook als apotheker) moet u facturen waar u het niet mee eens bent tijdig protesteren. Doet u dat niet, dan wordt u geacht de factuur te hebben aanvaard en moet u die ook betalen. Het is dan ook belangrijk zo'n protest ook te doen voor wat betreft facturen waar u het maar deels mee eens bent. Het feit dat u een factuur protesteert, betekent echter niet dat u die ook niet deels mag betalen. U kunt integendeel het niet-betwiste gedeelte van de factuur al voldoen. Het is ook aangewezen om op die manier te werk te gaan als u zelf van oordeel bent dat u minstens een deel van de factuur moet betalen. Als het namelijk uiteindelijk tot een procedure voor de rechtbank komt, dan toont u op die manier tenminste al uw goede wil, wat door de rechter ongetwijfeld zal worden geapprecieerd. Bovendien vermijdt u zo dat u, zelfs als u uiteindelijk met uw betwisting gelijk krijgt, toch nog een deel van de factuur moet betalen en daarbij ook nog een schadevergoeding, intresten en minstens een deel van de gerechtskosten verschuldigd bent aan de andere partij. Betaalt u de betwiste factuur deels, dan is het aangewezen dat in uw protestbrief ook te vermelden. Geef daarin aan welke betwistingen u voert, wat het niet-betwiste deel van de factuur is en dat u dit niet-betwiste gedeelte van de factuur intussen al betaalt.