...

In september starten de vaccinatiecampagnes in de apotheek. De patiënten kunnen er zich laten inenten tegen het SARS-CoV-2 en krijgen advies over vaccinatie tegen pneumokokken. Half oktober start de campagne van griepvaccinatie. Daarnaast zijn er enkele andere projecten, die nog moeten worden ontwikkeld voor het einde van het jaar, waaronder het GGG (goed gebruik geneesmiddelen) COPD. Nicolas Echement, Franstalig secretaris-generaal van de Algemene Pharmaceutische Bond, geeft tekst en uitleg: "We hopen dat we kunnen starten in november of december. We zijn in gesprek met de verzekeringsinstellingen over het opstarten, de doelpopulatie, inhoud, vergoeding enz. Dat GGG zal gelijken op het GGG astma, maar dan over de specifieke kenmerken van COPD. De apotheker stelt materiaal ter beschikking (eform, ...) en er is ook communicatie met de bevolking. De gesprekken vorderen goed. Het is niet zoals met het 'nazicht van de medicatie' of 'stopzetting van benzodiazepines'. Dat loopt wat moeilijker." Nog een nieuwe dienst, zullen sommigen zeggen, hoewel Echement enkele maanden geleden nog gezegd heeft dat hij de apothekers de tijd zou geven om alle nieuwe, recent toegekende opdrachten te verwerken. "De vraag komt van het terrein. Eigenlijk is het een logisch gevolg van het GGG astma", zegt hij. "De wens om zo'n GGG voor te stellen aan COPD-patiënten, die het moeilijk hebben met hun behandeling of die meer uitleg nodig hebben dan de uitleg die de arts hun heeft gegeven. Voor apothekers, die al een GGG astma aanboden, is het vergelijkbaar. Het is een andere ziekte, andere behandelingen uiteraard, maar het principe blijft hetzelfde. Het is dus een kwestie van logisch redeneren: een GGG astma aanvullen met een GGG COPD." Ook voorzien voor september is de verplichting een beroep te doen op een auditeur voor een externe audit van de apotheek. De auditeur zal 20 punten doornemen, die essentieel zijn voor kwaliteitsvol werk in de apotheek. Het is echter nog altijd wachten op de publicatie van dat Koninklijk Besluit. De audit heeft tot doel de werking van de apotheek te schetsen en een actieplan op te stellen in overleg met de apotheker. Aan Waalse kant is er dan ook nog Proxisanté. Nicolas Echement: "We wachten vol ongeduld op het toekomstige decreet om de eerstelijnszones in Wallonië te definiëren. Dat is een belangrijke aanwinst voor de volksgezondheid. Dat zou er deze legislatuur nog moeten komen. Er is dus wel haast bij." En uiteraard is 2024 een verkiezingsjaar. "We zijn een memorandum aan het opstellen voor de verschillende politieke partijen", voegt Nicolas Echement er nog aan toe.