...

Het magazine dat u vandaag in handen houdt, betekent in meerdere opzichten een nieuwe start. Uw vertrouwde blad kreeg een opfrisbeurt, verschijnt op een kleiner, handiger formaat, en zit voortaan nog één keer per maand in uw brievenbus, telkens op de derde donderdag. Ook inhoudelijk slaat de redactie een nieuwe weg in. Meer achtergrond bij de actualiteit, interviews met en portretten van apothekers op het terrein en praktische info op maat, dat schotelen wij u voortaan voor. Naast een maandelijks gezondheidsdossier over een thema waarover u als apotheker uw patiënten met raad en daad kunt bijstaan, zoals het centrale onderwerp in deze editie: slaap en slaapproblemen. Voor het dagelijkse nieuws in de apothekerswereld kunt u als vanouds terecht op www.deapotheker.be. En drie keer per maand bundelen we dat alles in een elektronische nieuwsbrief. Tegelijk luidt dit nummer het nieuwe jaar in. Een jaar dat - hoe raadt u het - in het teken staat van de vaccinatie tegen covid-19, nadat die ziekte ons leven en werk in 2020 resoluut omgooide. Ook in dat verhaal staat u als apotheker alweer op de eerste rij. Hopelijk binnenkort als vaccinator. Want om de doelstelling van de overheid te behalen - tegen de zomer alle Belgen vaccineren - zal het alle hens aan denk zijn, zoveel is duidelijk. Al zo'n 3.000 Vlaamse apothekers namen alvast het voortouw en volgden de webinars met theoretische toelichting over vaccinatie. 600 tot 700 collega's staan weldra klaar om mee te vaccineren, indien nodig. Ook in Franstalig België worden de nodige voorbereidingen getroffen om de apothekers klaar te stomen. Al bij al kan deze pandemie ook voor het apothekersberoep een nieuwe start inluiden. U kreeg het in uw dagelijkse leven, zowel professioneel als privé, het voorbije jaar hard te verduren. Tegelijk deden er zich ook nieuwe opportuniteiten en uitdagingen voor. Een aantal taken die apothekers al vanouds invulden, zijn door de omstandigheden veel zichtbaarder geworden. Niet voor niets bleven apotheken tijdens de opeenvolgende lockdowns open, en stond u met raad en daad paraat, zoals het essentiële dienstverleners betaamt. Uw patiënten zijn u daar beslist erkentelijk en dankbaar voor. Daarnaast is het contact en overleg met huisartsen en andere zorgverstrekkers in de eerste lijn intenser geworden, wat uw rol binnen de multidisciplinaire zorg rondom de patiënt verder heeft onderbouwd. Laten we hopen dat ook de overheid die meerwaarde inziet en er de gepaste conclusies uit trekt... Om af te sluiten wil ik u graag een gelukkig en gezond 2021 toewensen. Ik klink alvast op een zo 'normaal' mogelijk jaar, waarin we hopelijk komaf kunnen maken met het gevreesde c-woord. Hou het intussen veilig en draag goed zorg voor uzelf en voor elkaar. Proost!