...

Begin december 2021 treden de nieuwe spreidingsregels in werking. Waarom nu pas, want het Meerjarenkader dateert al van 2017? Wel, het nieuwe Spreidingsbesluit bevat ook regels voor de extra muros-percelen. En de in 2018 voorziene mogelijkheid om extra muros te werken, werd door een paar online-spelers aangevallen bij het Grondwettelijk hof. De wetgever wilde het resultaat van die procedure afwachten alvorens het spreidingsbesluit te finaliseren. Op 1 juli 2021 liet het Hof de extra muros-regels overeind, mede dankzij de tussenkomst van de APB. Waarom was dat een overwinning? Omdat zo verhinderd werd dat er geen spreidingsregels meer zouden gelden. Wat is de essentie van de nieuwe regels? Het moratorium blijft alvast gelden tot 7 december 2024. Al wordt het moeilijker, overbrengen blijft in vier gevallen mogelijk: 1. Naar een gemeente met te weinig apotheken. Wat is te weinig? Daartoe wordt het inwonersaantal gedeeld door 5.000. Is het aantal apotheken lager dan het resultaat (of 0), dan kan er een apotheek bij. 2. Als de nieuwe locatie de behoeften dekt van minstens 2.500, 2.000 of 1.500 inwoners naargelang de dichtste apotheek ligt op minimum één, drie of vijf km. 3. De apotheek blijft in de onmiddellijke nabijheid: binnen een straal van 100 m of een polygoon gelegen rond de actuele locatie berekend via de '25%regel'. 4. De 'dynamische' fusie: één apotheek sluit definitief en de tweede blijft open maar verhuist binnen een straal van drie km en blijft ver genoeg (100 m, 500 m, 1 km) van de dichtste apotheek naargelang het inwonersaantal van de gemeente (>30.000, 30.000-7.500, <7.500 inwoners). De beschermingsperimeter van twee jaar binnen een straal van 1,5 km begint al te lopen bij het verkrijgen van de vergunning. Let op: de 'kleine' overbrenging krijgt geen bescherming meer! De klassieke fusie blijft bestaan, en blijft beperkt tot apotheken gelegen in een zelfde of aanpalende gemeente. De fusie is enkel mogelijk als het aantal apotheken niet daalt onder het aantal bepaald conform 1., en als men niet te veel inwoners (zie 2.) in de kou laat. De beschermingsperimeter van tien jaar begint al te lopen vanaf het verkrijgen van de vergunning. Let op, de perimeter varieert: de straal is 500 m, 1 km resp. 1,5 km naargelang het inwonersaantal van de gemeente (>30.000, 30.000-7.500 resp. <7.500). Tijdelijk overbrengen kan in de onmiddellijke nabijheid voor maximaal drie jaar. Blijf je langer zitten, dan ben je in principe je apotheek kwijt. Tijdelijk sluiten kan maar voor één jaar, bij dwingende redenen maximaal twee maal te verlengen. Na drie jaar is het dus gedaan, en moet je apotheek in principe terug open. De aanvraagprocedure wordt efficiënter. Gedaan met gekoppelde aanvragen. Gedaan met adviezen van de PGC, gouverneur en beroepsverenigingen. Gedaan met protesten van omliggende apothekers, tenzij van een 'aanpalende' apotheek binnen de 30 dagen na de online publicatie. Diende u net een aanvraag in? Geen paniek. In principe blijven de oude regels gelden. Ook verworven perimeters blijven u beschermen.