...

Daarmee spelen ze in op een door de overheid gewenste elektrificatie. Want in principe mogen vanaf 2029 nog uitsluitend elektrisch aangedreven auto's verkocht worden. Op dit moment is het aandeel EV's (electric vehicles) in het wagenpark echter nog peanuts. Van de circa zes miljoen wagens die er in ons land rondrijden zijn er slechts 70 à 75.000 zuivere EV's. In deze enquête zegt zowat de helft van de respondenten (48%) twee wagens te bezitten, 14% van de apothekers heeft zelfs drie exemplaren en een kwart houdt het bij één gezinsauto. Wel wordt er niet buitensporig veel gebruik van gemaakt. Bij de apothekers verplaatst 33% zich helemaal niet met de wagen tijdens een werkdag. 15% doet dat wel maar legt dan hoogstens tien kilometer af. Vier op de tien apothekers doen tijdens werkdagen afstanden tussen 10 en 50 kilometer, 8% rijdt 50 à 100 kilometer met de wagen en 5% zelfs meer dan 100 kilometer per werkdag. Uiteraard zijn benzinewagens nu nog het populairst (58%). Iets minder dan de helft heeft een auto met een dieselmotor. Toch rijdt ook al 30% met een (plugin)-hybride of een elektrisch aangedreven wagen -het aandeel van de volledig elektrische auto's bedraagt 11%. Bij de apothekers tussen 41 en 70 jaar zijn EV's het populairst. Elektrische wagens zitten in de lift. Daarbij verwijzen apothekers vooral naar het milieu om hun voorkeur te duiden. Vrouwen zijn daarin meer uitgesproken dan mannen. Een derde van de apothekers die de enquête beantwoordden, heeft al ooit met een elektrisch voertuig gereden, 27% heeft al meegereden. Ook wie nu nog een wagen met benzine of dieselmotor heeft, is dus geïnteresseerd in elektrische auto's. Toch geeft ook bijna één apotheker op de acht (12%) te kennen dat hij/zij geen voorstander is van elektrisch rijden. 21% geeft toe er niets van te kennen. Wagens aangedreven door waterstof komen er nauwelijks op de markt en de 'waterstofstations' vallen in ons land op de vingers van één hand te tellen. Des te opmerkelijker dus dat meer dan vier op de tien van de apothekers in deze enquête aangeeft dat ze waterstof als de meest milieuvriendelijke technologie beschouwen. Allicht is dat een rationeel-theoretische keuze. De peiling schotelde artsen en apothekers een aantal stellingen voor. 'Het belangrijkste voordeel aan elektrisch rijden is dat de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en CO2 lager ligt of onbestaande is'. Met die stelling gaat 72% van de apothekers akkoord. Een meerderheid (58%) vindt de "aangename stilte en geruisloosheid" van EV's een belangrijke voordeel terwijl velen (44%) de fiscale steunmaatregelen als een niet te versmaden troef beschouwen. Andere voordelen zijn: thuis kunnen laden (46%) en lagere energie- en onderhoudskosten (29%). Een belangrijke minderheid van apothekers (9%) ziet geen voordelen in elektrisch rijden. Want uiteraard zijn er ook minder aangename kantjes. Het meest voor de hand liggende nadeel is de hoge aankoopprijs. Voor drie kwart van de apothekers vormt dat een obstakel. Ongeveer evenveel apothekers (78%) verwijzen naar de beperkte actieradius van elektrische wagens. Verder is men het ermee eens dat de batterij niet milieuvriendelijk is (63%), dat het aantal laadpunten beperkt is (56%) en dat elektriciteit niet volledig 'groen' is (52%). Dat zijn belangrijke minpunten waarmee telkens meer dan de helft van de apothekers het eens is. Andere nadelen wegen minder zwaar door. Met name de trage laadsnelheid en de noodzaak om de motor vaak op te laden. Lange leveringstermijnen zijn één apotheker op de vijf een doorn in het oog. Drie apothekers op de tien zouden bij een nieuwe aankoop opteren voor een volledig elektrische wagen. Als we daaraan de voorkeur voor een plugin-hybride (24%) en een hybride auto (19%) toevoegen, betekent dit dat meer dan zeven apothekers op de tien zich een - deels - elektrische wagen zouden aanschaffen. Amper 15% kiest nog een benzinemotor en slechts 5% een diesel. De voorkeur voor elektrisch rijden wordt ingegeven door 'bezorgdheid over het milieu' voor meer dan een derde (35%) van de apothekers. Waarom koopt een apotheker een bepaald type wagen met een bepaald type motor? Daarvoor zijn enkele belangrijke redenen: de afgelegde afstanden (34%), de toekomstgerichte technologie (28%) en het vertrouwen dat men daarin heeft (20%). Voor een vijfde van de respondenten is ook fiscaliteit (21%) een belangrijke reden, net als de kostprijs (22%). Meer dan drie kwart van de respondenten (78%) vindt trouwens dat de overheid het gebruik van vervuilende energiebronnen moet ontmoedigen en vier op de vijf (84%) zijn van oordeel dat de overheid burgers moet aanmoedigen om duurzamere voertuigen te kopen. De enquête poneerde een aantal stellingen waarop met 'belangrijk' of 'onbelangrijk' kon geantwoord worden. Het belangrijkste bij de keuze van een nieuwe wagen is 'veiligheid'. Voor bijna alle apothekers (98%) is dat prioriteit nummer één. Andere factoren waaraan veel belang gehecht wordt, zijn prijs (97%), zuinigheid/het brandstofverbruik (90%), en milieu-impact (80%). Minder belangrijk vindt een meerderheid van apothekers de mogelijkheid tot financiering (61%), het merk (51%) en de levertijd (47%).