...

85% van de mannelijke en 72% van de vrouwelijke artsen-respondenten drinkt niet of gaat verstandig om met alcohol. Eén op de vijf scoort lichtjes positief en 2% van het staal (3% mannen, 1,5% vrouwen) zijn probleemdrinkers met een hoog risico. Een aantal indicatoren wijst op een hoger dan gemiddeld drankgebruik bij urgentie-artsen. Een kwart van hen geeft bijvoorbeeld aan soms niet met drinken te kunnen stoppen. In de laatste vergelijkbare enquête over dit thema bij 1.500 artsen-specialisten (2011) scoorde 14 tot 18% lichtjes positief qua alcoholgebruik. Een kwart van de Franstalige artsen (26%) zegt zichzelf psychoactieve stoffen voor te schrijven. Bij de Nederlandstaligen is dat 14% - bij een gemiddelde van 18%. Illegale drugs (cocaïne, amfetamine, efedrine of XTC) slikt 3% van het medisch korps. Bij jongere artsen ligt dat gevoelig hoger. 60 artsen zeggen van zichzelf middelen te misbruiken - d.w.z. meer psychoactieve medicatie te nemen dan wat de bijsluiter vermeldt of wat werd voorgeschreven. Qua (geneesmiddelen)gebruik scoren psychiaters bovengemiddeld. Ter vergelijking: een peiling bij 1.685 Nederlandse artsen gaf aan dat één op de drie directe ervaring had met een collega met verslavingsproblemen.